Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Ny statusrapport om grøn dannelse på Bornholm

Af
Jakob Haahr-Pedersen
En ny statusrapport kortlægger bornholmske skoler og dagtilbuds igangværende arbejde med grønne tiltag. Fremadrettet skal rapporten i spil i et styrket samarbejde mellem dagtilbud, skoler og eksterne læringsmiljøer om en fælles grøn dagsorden.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Bornholms Regions Kommune har netop udgivet rapporten Grøn dannelse – Bright Green Island i børnehøjde, der kortlægger hvordan skoler og dagtilbud arbejder med grønne tiltag og naturaktiviteter på Bornholm. Ulla Didriksen, der er konsulent i Center for skole og regional koordinator for Skoletjenesten Bornholm, fremhæver to vigtige konklusioner i rapporten:

”I rapporten kan vi først og fremmest se, at der er rigtig mange skoler og dagtilbud på Bornholm, der arbejder naturfagligt på måder, der rækker langt ud over Fælles Mål og læreplaner. På den baggrund kan vi sige, at Bornholm er godt på vej ad den grønne tråd. Rapporten viser også, at der er områder, hvor vi kan blive endnu bedre, og de handler især om samspil og samarbejde fx gennem grønne teams og faglige netværk”.

I rapporten præsenterer den tværgående arbejdsgruppe bag udgivelsen også en række perspektiver og anbefalinger til at understøtte indsatsen. Arbejdsgruppen fremhæver bl.a. både skoler og institutioners udeområder og lokale eksterne læringsmiljøers betydning for at styrke den grønne dannelse lokalt. Især de eksterne læringsmiljøer kan være med til at give skolernes naturfaglige undervisning et boost, fortæller Ulla Didriksen:

Styrket fokus på samarbejde og sammenhænge

”De eksterne læringsmiljøer gør det helt konkret muligt at arbejde videre med skolens naturfaglige undervisningsforløb og sætte dem ind i en større sammenhæng. Hvis en klasse fx arbejder med plastikforurening i Østersøen, så kan læreren vælge at tage på NaturBornholm og BOFA. De eksterne læringsmiljøer kan give eleverne nogle intense oplevelser, som de kan bearbejde tilbage på skolen, og den vekselvirkning er vigtig”.

Det er målet, at statusrapporten på sigt kan være med til at understøtte det grønne samarbejde på tværs af dagtilbud og skoler gennem sine inspirerende eksempler og oplæg til dialog og netværk, forklarer Ulla Didriksen.  I den kommende tid skal rapporten aktivt i spil hos både skoler, dagtilbud og eksterne læringsmiljøer og ikke mindst i den kommende naturpolitik, som er under udarbejdelse på Bornholm. Derudover indgår Bornholms Fælles Elevråd, der også har bidraget til rapporten, i det lokale udviklingsarbejde med bæredygtighed og grøn dannelse.

Kontakt

Naturaktiviteter på Bornholm

Måske er du også interesseret i