Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Hvordan kan temadage give inspiration til praksis?

Af
Skoletjenesten
Hvordan kan Skoletjenestens temadage give inspiration til deltagernes egen praksis? Læs her to eksempler på, hvordan viden fra en temadag har inspireret til at udvikle og skærpe konkrete øvelser og undervisningstilbud på pædagoguddannelsen og et museum.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!
Temadag på KØS

Inspiration til øvelser og undervisningsforløb

Dorte Rosendahl Olesen, der er lektor på pædagoguddannelsen Hillerød, fortæller at et kombineret oplæg og workshop på Skoletjenestens temadag inspirerede hende til at lave en særlig øvelse med de pædagogstuderende i et valgforløb: 

"På pædagoguddannelsens valgforløb `Kreative udtryksformer´ har vi brugt inspiration fra temadagens præsentation og inddragelse af kunstneren Gordon Matta-Clark til at lave en øvelse med fokus på, hvordan sampling kan bruges som kreativ proces.

De studerende arbejdede stedsspecifikt og tog i firemandsgrupper forskellige billeder af den omgivende campusbygning, som er velkendt for dem og som de færdes i dagligt. Herefter samarbejdede de gruppevis om at sample billederne til ét nyt fælles billede pr. gruppe. Øvelsen styrkede deres relation, samarbejde samt forståelse for og brug af kreative metoder."

Også på Nivaagaards Malerisamling gav viden på temadagen inspiration til praksis. Ansvarlig for børn, unge og undervisning, Ditte Jacobsen forklarer: "På temadagen skulle vi bl.a. afprøve to undervisningsforløb. På det tidspunkt var jeg selv i gang med at udvikle et nyt forløb, og det var lærerigt at blive mindet om, hvordan det er at være ’elev’, og hvordan læring bliver sjovt, relevant og undersøgende. Jeg blev helt konkret inspireret til at videreudvikle det forløb, jeg selv sad med, til at blive endnu mere åbent og legende."

På pædagoguddannelsens valgforløb `Kreative udtryksformer´ har vi benyttet inspiration fra temadagens præsentation og inddragelse af kunstneren Gordon Matta-Clark til at lave en øvelse med fokus på, hvordan sampling kan bruges som kreativ proces.
Dorte Rosendahl Olesen
Lektor, Pædagoguddannelsen Hillerød, KP
På temadagen blev jeg helt konkret inspireret til at videreudvikle et forløb, jeg selv sad med, til at blive endnu mere åbent og legende.
Ditte Jacobsen
Ansvarlig for børn, unge og undervisning, Nivaagaards Malerisamling

Måske er du også interesseret i