KØS Museum for kunst i det offentlige rum 2023

Årsberetning Skoletjenesten KØS Museum for kunst i det offentlige rum 2023
Graft der viser antal underviste børn og unge på KØS 2023

Store linjer i skoletjenestearbejdet 

I 2023 fik KØS et nyt værksted til skoleelever og børnefamilier indrettet med solide arbejdsborde, blødt sideområde, store inspirationstavler og plads til alle materialer.  

I KØS Undervisning blev der derudover udviklet fire nye undervisningsforløb. Tre, der foregik på museet, og et, der foregik uden for museet på Københavns Hovedbanegård. Dermed blev KØS’ undervisningstilbud i offentlige rum udvidet til to permanente forløb til 7.-10. klasse og gymnasier.  

Som et nyt tilbud tog KØS Undervisning ud på skoler i Køge og Roskilde for at facilitere en opfølgende workshop i forlængelse af undervisningsforløbet Øjets fortælling på KØS. Det blev en stor succes med mange skolebesøg.  

2023 var også et år med større fokus på børnefamilier med en større bevilling fra Køge Kommune. På den baggrund blev der udviklet workshops til alle skoleferier i samarbejde med skiftende kunstnere. Herefter blev samarbejdet med kunstnerne videreudviklet og målrettet skoler, og det kom der tre nye undervisningsforløb ud af til indskoling og mellemtrin: Farvernes verden i samarbejde med kunstner Christina Augustesen, Øjets fortælling i samarbejde med kunstnerduoen benandsebastian og Smag på kunsten inspireret af kunstnergruppen Cooking sections.  

Udviklingen af et nyt større undervisningsmateriale blev desuden sat i gang. Materialet vil give udskolings- og gymnasieelever en indføring i kunst i offentlige rums kunsthistorier i forbindelse med en kommende hovedudstilling på museet. Hertil udvikles også en pakke af permanente forløb til alle klassetrin.  

Pædagogisk udvikling 

At lære om sanserne med sanserne 

I udviklingen af undervisningsforløbet Øjets fortælling for 0. til 5. klasse var formålet at lære om sanserne med sanserne. Fokus var øjet og synssansen med udgangspunkt i kunstnerduoen benandsebastian's "øjemuseum", værket Beholder i udstillingen Realistic Utopias. Forløbet kombinerede forskellige tilgange til forståelsen af synet - både en videnskabelig med læring om øjets bestanddele som pupillen og iris og filosofisk med læring om menneskets visuelle hukommelse, "det indre øje", og aflæsning af hinandens kropssprog.  
Eleverne prøvede for eksempel at se som en musling, der har flere hundrede øjne, gennem briller med kalejdoskopisk effekt. Brillerne påvirkede blandt andet balanceevnen og afstandsbedømmelsen og dermed erfarede eleverne omgivelserne på en ny og mere bevidst måde.  

At lære gennem og af kunst i offentlige rum 

I hverdagens Teater på Københavns Hovedbanegård lærer eleverne både af, gennem og om kunsten med særlig vægt på de to første. 
Eleverne lærer af dét, kunsten gør synlig, når klassen rekonstruerer en performance, hvor de iscenesættes som publikum til et drama, der udspiller sig mellem de rejsende på stationen. Eleverne ser nu stedet som et teater, hvor alle spiller forskellige roller. De lærer gennem kunsten, når de, inspireret af samme performance, i fællesskab udfører små afvigelser fra den forventede opførsel og dermed påkalder sig opmærksomhed. Forløbet handler om, hvordan vores adfærd i offentlige rum er styret af sociale normer og regler. 

Kontakt:

Sofie Andreassen Skoletjenesten

Sofie Andreassen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Tlf
31561111
Se profil

Tidligere årsberetninger fra KØS

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten KØS' tidligere årsberetninger?