Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Lærerinterview: Den svære billedsamtale

Af
Skoletjenesten
Gennem projektet Kreativt Valgfagslaboratorium arbejder billedkunstlærerne tæt sammen med ARKEN Museum for Moderne Kunst. Her fortæller billedkunstlærer Aura Jakobsen fra Brøndbyvester Skole, hvordan museet giver inspiration til både undervisning og afgangsprøve.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

I: Hvordan har samarbejdet med ARKEN været med til at styrke eller udvikle din undervisning i valgfaget billedkunst?

AJ: Jeg oplever generelt som billedkunstlærer, at det kan være svært at få aktiveret en billedsamtale med eleverne. Det kan være udfordrende bare at få dem til at sætte ord på værker og at bruge andre ord end ”pænt” og ”grimt”. Der har ARKEN præsenteret mig for flere konkrete øvelser, som jeg bruger direkte i min undervisning. Fx skal eleverne trække et stykke papir med et fortrykt ord som ”kold” eller ”varm” og placere det på et værk, de synes, ordet passer til. En anden øvelse er en performativ billedsamtale, hvor eleverne skal udtrykke sig om et værk eller en proces gennem forskellige roller. Det at spille roller løsner tungerne hos eleverne og skaber deltagelse, men det understøtter også den rent sproglige del af samtalen. Hvis man fx er kunst-journalist, fornemmer eleverne, at det kræver nogle særlige ord. Vi sørger for at skifte roller undervejs, og jeg oplever at øvelsen er med til at udvide elevernes oplevelse af værker og processer.

I: Kan du bruge noget fra samarbejdet med ARKEN specifikt i forbindelse med afgangsprøven i billedkunst?

AJ: Jeg tænker, at prøven i billedkunst grundlæggende er en dialog eller samtale, og derfor taler jeg bl.a. med eleverne om, hvad man kan tage med sig videre fra den performative billedsamtale. Vi taler i den forbindelse om at kunne improvisere og om vigtigheden af at have et ordforråd til både at beskrive andres værker og begrunde sine egne valg, fordi dialogen ofte bliver spontan og intuitiv. Billedsamtalen er også vigtig i en prøvesammenhæng, fordi den vænner eleverne til at tale og høre sig selv tale. Af samme grund laver jeg ofte miniferniseringer i et rum på skolen med både de små og store klasser. Jeg vil gerne lære og vise dem, at visuelt sprog skal ses, og at andre godt må forholde sig til det.

ARKEN har præsenteret mig for flere konkrete øvelser, som jeg bruger direkte i min undervisning. Fx skal eleverne trække et stykke papir med et fortrykt ord som ”kold” eller ”varm” og placere det på et værk, de synes, ordet passer til.
Aura Jakobsen
Billedkunstlærer på Brøndbyvester Skole

Aura Jakobsen

Interviewet stammer fra Skoletjenestens katalog "Åben skole - din guide til eksterne læringsmiljøer 2023/24".

Se kataloget her

Måske er du også interesseret i