Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Lærerinterview: Undersøgende og oplevelsesbaseret danskundervisning

Af
Skoletjenesten
Marianne Sørensen, dansklærer på Christianshavns Skole, fortæller her om, hvordan Statens Museum for Kunst kan inspirere til en mere undersøgende og oplevelsesbaseret danskundervisning.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

I: Hvorfor vælger du at inddrage undervisningstilbud fra Statens Museum for Kunst (SMK) i din danskundervisning? Hvad kan du som dansklærer bruge det til, og hvad oplever du, at dine elever får ud af at deltage?

MS: Som dansklærer er jeg optaget af en mere undersøgende tilgang til både litteratur og kunst og af en større vægtning af den subjektive oplevelse i undervisningen. Det har vi i høj grad mulighed for at arbejde med på SMK. Vi deltog sidste år i et forløb med udgangspunkt i udstillingen Double Soul af den sydkoreanske kunstner Haegue Yang med både skulpturer og installationer. Værkerne var meget svære at forstå, og det gav rum for at tage udgangspunkt i elevernes umiddelbare oplevelser. Nogle gange skal vi kaste eleverne ud i noget, de ikke har greb om, og sætte oplevelsen før ”læringen”.

Når vi som klasse går ind på SMK, træder vi på en måde ind i en anden verden, der er uforstyrret, og hvor tid ikke betyder så meget som på skolen. Det giver nogle helt andre muligheder for fordybelse. Jeg oplever også, at eleverne tager forskellige personligheder med sig ind på museet; en skolepersonlighed og en mere privat personlighed. I mødet med værkerne og museets engagerede eksperter giver det eleverne mulighed for at deltage på en mere åben, afprøvende og forventningsfri måde.

I: Er der nogle greb, metoder eller andet på SMK, som kan forstyrre eller udfordre din fagforståelse eller praksis som dansklærer?

MS: Som lærere kan vi af mange gode grunde have en tendens til at arbejde meget i det små, fx når vi læser en novelle i dansk for at lære noget om komposition. På museet, oplever jeg, at underviserne er optaget af helheder, fx ved at indlede et forløb med den brede og subjektive oplevelse af et værk. En anden aktuel museumstendens er slow looking, og der ser jeg en kobling til det at læse langsomt i skolen. Det inspirerer mig samlet set til at lade oplevelsen fylde, at dvæle mere ved tingene og at gå undersøgende til værks i nogle længere forløb. Man kan sige, at det især er museumsdidaktikken, der inspirerer mig som lærer.

Jeg er også optaget af at give museumsbesøgene endnu mere liv efterfølgende. Måske kræver det nogle længere samarbejdsforløb, men som lærere kan vi også udfordre os selv i forhold til fx at koble oplevelsen af et værk på museet med en undersøgende læsning af en novelle. I den forbindelse må museerne gerne invitere os ind i deres udvikling af undervisningsforløb, da det giver noget helt særligt, hvis vi laver det sammen.

Når vi som klasse går ind på SMK, træder vi på en måde ind i en anden verden, der er uforstyrret, og hvor tid ikke betyder så meget som på skolen. Det giver nogle helt andre
muligheder for fordybelse.
Marianne Sørensen
Dansklærer på Christianshavns Skole

Marianne

Interviewet stammer fra Skoletjenestens katalog "Åben skole - din guide til eksterne læringsmiljøer 2023/24".

Se kataloget her

Måske er du også interesseret i