Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Lærerinterview: Historieundervisning på hovedet

Af
Skoletjenesten
Historielærer på Bakkeskolen i Kolding, Nicolaj Treumer Bøttcher fortæller her, hvordan Kolding Stadsarkiv inspirerer til at tage udgangspunkt i elevernes nysgerrighed og undersøgelser.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

I: Hvorfor inddrager du undervisningsforløb på Kolding Stadsarkiv i din historieundervisning?

NTB: Først og fremmest fordi arkivet kan introducere eleverne til kilder og arbejde med dem på en anden måde, end jeg kan som lærer. Fx har den detalje, at eleverne altid skal have handsker på, stor betydning for deres oplevelse og opfattelse af at arbejde praktisk med kilder på arkivet.

Jeg har flere gange brugt arkivets undervisningsforløb `Bag tallene´, der handler om ghettoer og ghettoplanen fra 2018, til et tema om kultur og sociale forskelle i samfundsfag. Så tager vi bl.a. på en lokal ”ghettobyvandring”, hvor eleverne får mulighed for at forholde sig til bygninger og steder som kilder i deres nærområde, og vi arbejder kritisk med forskellige talbaserede kilder. Forløbet gør det på den måde muligt for eleverne at prøve ting af i praksis, som passer til fagets teoristof.

I: Er der er aktiviteter eller metoder på arkivet, som har forstyrret din praksis som lærer?

NTB: Jeg har samarbejdet med arkivet gennem flere år både gennem besøg med elever, et historielærernetværk og et videreuddannelsesforløb. Især det sidste har været med til at forstyrre min måde at bygge min undervisning op på og inspireret mig til at vende timerne ”på hovedet”. Førhen har jeg traditionelt set startet med at læse en tekst ud fra devisen om, at vi skal vide noget, før vi kan snakke om det. Det nye er, at jeg starter med at forstyrre eleverne ved at præsentere dem for en kilde eller genstand og lader dem undersøge og stille spørgsmål til kilden. På den baggrund tager vi udgangspunkt i elevernes nysgerrighed, og så får vi sammen guidet dem i den retning, jeg ønsker som lærer. Foruden at få styrket elevernes undersøgelseskompetencer oplever jeg også nogle meget mere interesserede elever og mere engagerede timer. I starten var det svært for mig at knække koden i forhold til at få det vendt om, og af samme grund har vi blandt kollegaerne aftalt at starte i det små med to forløb i årsplanen, som vi arbejder kilde- og undersøgelsesbaseret med.

Foruden at få styrket elevernes undersøgelseskompetencer oplever jeg også nogle meget mere interesserede elever og mere engagerede timer.
Nicolaj Treumer Bøttcher
Historielærer på Bakkeskolen i Kolding

Nicolaj

Interviewet stammer fra Skoletjenestens katalog "Åben skole - din guide til eksterne læringsmiljøer 2023/24".

Se kataloget her

Måske er du også interesseret i