Marie Broen

Marie Broen Jensen Skoletjenesten
Et partnerskab mellem Skoletjenesten og et eksternt læringsmiljø eller en kommune starter altid med en interesse og engagement for at kunne give børn og unge flere kvalificerede møder med eksterne læringsmiljøer
National koordinator
21 69 32 14

Arbejdsområder

 

  • Varetagelse af Skoletjenestens nationale partnerskaber med kommuner og eksterne læringsmiljøer
  • Pædagogisk og didaktisk faglig sparring på pædagogiske laboratorier mv.
  • Facilitator, vejleder og sparringspartner på udviklingsprojekter med eksterne samarbejdspartnere (LegeKunst, Tidlig Kulturstart)
  • Facilitator af temadage, studiegrupper og netværk

Faglig profil

 

  • Museumsdidaktik/pædagogik
  • Historiedidaktik
  • Partnerskaber
  • Dagtilbud som målgruppe
  • Organisering af åben skole i kommuner

Udvalgte udgivelser

 

Baggrund

 

Marie er uddannet cand. mag. i historie og middelalderkundskab fra Københavns Universitet i 2009, hvor  hun skrev formidlingsspeciale om udvikling af undervisning til Nationalmuseets Middelalder- og renæssanceudstilling. Derudover har Marie også taget meritlæreruddannelsen fra Professionshøjskolen Absalon og har linjefag i dansk, historie og engelsk. Marie har arbejdet som undervisnings- og udviklingsansvarlig på Københavns Museum og på Vikingeskibsmuseet, hvor hun bl.a. har stået for udvikling af undervisning, supervision af undervisere samt partnerskaber med lokale skoler.