Om Skoletjenesten
  • Københavns Museum For Gamle Dage Siden Skoletjenesten undervisningstilbud
    Arkæologiske undersøgelser i børnehaven.
    Foto: Julie Blicher Trojaborg © Københavns Museum 2017

    Se undervisningstilbuddet ”For gamle dage siden- arkæologi i børnehaven” og København Museums andre undervisningstilbud her:

Børnene tager arkæologien med ind i legen

At arbejde med arkæologi i børnehaven kan understøtte læreplanstemaerne og stimulere børnenes leg. Det konkluderer Skoletjenesten på Københavns Museum på baggrund af et samarbejde med pædagogstuderende fra UCC. Museet tilbyder nu et forløb til dagtilbud, der både foregår i børnehaven og i museets nye arkæologiske værksted.
Af
Line Weldingh, Skoletjenesten

Arkæologi og børnehave er en underlig kombination. Og hvordan skal vi nå at arbejde pædagogisk med arkæologi, når vi skal nå så meget andet?

Det var nogle af de tanker, pædagogstuderende fra UCC gjorde sig, da de sidste år startede et samarbejde med Københavns Museum, hvor opgaven gik ud på at inddrage arkæologi i det pædagogiske arbejde i deres praktikinstitutioner. Men i løbet projektets udvikling fandt de studerende frem til, at der var flere gevinster. Blandt andet understøtter arbejdet med arkæologi de pædagogiske læreplanstemaer og stimulerer børnenes leg.

”Når vi slipper børnene, tager de ny viden, læring og oplevelse med sig ind deres leg. Samtidig udvikler de sproget, fordi de bruger nogle andre ord. Og der, hvor arkæologien stimulerer leg, er der også et dannelsesaspekt,” siger Sidsel Kirk, der er undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten på Københavns Museum.

Læs også: Samarbejde med pædagogstuderende skal få flere 0-5-årige på museum.
 

Skal lave udgravninger nær børnehaven

Erfaringerne fra samarbejdet er mundet ud i et nyt museumspædagogisk tilbud ”For gamle dage siden – arkæologi i børnehaven”. Her besøger museet institutionen med en kuffert, der blandt andet indeholder redskaber og arkæologiske fund. Den bruger pædagoger og børn til at lave deres egne udgravninger i eller nær børnehaven, og forløbet afsluttes med, at børnehaven besøger museets Arkæologiske Værksted, hvor fundene bliver undersøgt og lavet til en udstilling.

At Skoletjenesten på Københavns Museum har besøgt institutionerne har været nødvendigt i forbindelse med museets lukning under flytningen til nye lokaler i Stormgade. Men det giver også mening i forhold til læring, og derfor er besøgene ud af huset nu en del af museets skoletjenestes pædagogiske profil.  

”Det giver en værdi, at museet kommer ud i børnehaven, og at pædagogen arbejder med vores fagområde på egen hånd. Vi holder fast i, at vi gerne vil have, at de besøger vores værksted, men det har også en stor værdi, at vi låner noget ud til pædagogen. Så vi vil fortsætte med at komme ud,” siger Sidsel Kirk.
 

Vindue ind til arkæologernes arbejde

Museets nyåbnede Arkæologiske Værksted, hvor offentligheden kan se, hvad arkæologerne laver og være med til at undersøge ting, danner ramme om besøget på museet.  

”Det er en del af Københavns Museums nye vision, at publikum skal have et vindue ind til vores arbejde bag om udstillingerne. Det har vi brugt i forskellige undervisningssammenhænge, og vi kan se, at det har stort læringspotentiale at tage børn og unge med ”behind the scenes” ind i for eksempel arkæologernes værksted,” siger Sidsel Kirk.