Om Skoletjenesten
 • Tre vigtige erfaringer fra Museum Vestsjælland
  1. At skabe fælles rammer og fælles bevidsthed om valg og prioriteringer. For eksempel har vi udviklet et projektværktøj, der sætter rammerne for, hvordan vi udvikler undervisningstilbud og en logbog, som vi skriver i dagligt, når vi laver udviklingsprojekter. Det er især vigtigt, når man ikke sidder sammen hver dag.

  2. At have fokus på at kommunikere og afstemme forventninger på tværs af medarbejdere og geografier.

  3. At kigge på museet som en enhed og holde op med at tænke kommunegrænser. Fokus på hvordan det fagligt giver mening at udvikle undervisningstilbud i stedet for at sprede tilbuddene ud fra geografi.

  Fakta:
  Museum Vestsjælland og Kulturbussen

  Museum Vestjælland opstod i 2013 som resultatet af en fusion mellem Holbæk Museum, Kalundborg Museum, Museum Odsherred, Ringsted Museum og Arkiv og Sydvestsjællands Museum.

  Museet råder over 11 besøgssteder i seks kommuner og en skoletjeneste med fire undervisere.

  Museum Vestsjælland arbejder med forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid samt kunst med tilknytning til museets geografiske område. Museet har desuden arbejdet meget med lokalhistorie og identitet i forhold til at synliggøre for eleverne, at museumsrummet viser deres historie og at de er med til at forme lokalområdet i dag.

  I forbindelse med fusionen har Museum Vestsjælland været projektleder på det fire-årige projekt Kulturbussen, der er støttet af Nordea- fonden. Kulturbussen, der kører året ud, giver alle grundskoler i kommunerne Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø mulighed for gratis transport til Museum Vestsjælland, Sorø Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst.
 • Museum Vestsjælland Artikel Skoletjenesten undervisningstilbud
  Undervisnings- og udviklingsansvarlig Kathrine Noes Sørensen og museumsdirektør Eskil Vagn Olsen.

Fra fem institutioner til én undervisningsafdeling

For tre år siden begyndte det nye Museum Vestsjælland at opbygge en fælles undervisningsafdeling for deres 11 besøgssteder. I dag har museets skoletjeneste skabt et solidt fundament for undervisningen. Læs om museets erfaringer med at skabe et ”fælles sprog” og en fælles tilgang til at udvikle undervisning blandt medarbejderne.
Af
Line Weldingh, Skoletjenesten

11 besøgssteder i seks kommuner skal have én fælles undervisningsafdeling. Sådan lød opgaven, da Museum Vestjælland for fire år siden blev dannet i en fusion af fem museer.

”Vi skulle skabe et nyt fællesskab og finde hinanden i samarbejdet. Det var en overgang fra fem forskellige institutioner, og det krævede arbejde at mødes i en fælles kultur,” fortæller Kathrine Noes Sørensen, der siden 2014 har været undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten på Museum Vestsjælland.

Der var blandt andet forskellige tilgange til, hvordan man griber udviklingsprocessen an, når man skal starte et nyt undervisningsprojekt: Tager man for eksempel udgangspunkt i målgruppen eller de aktiviteter, man vil gøre brug af?

”Et eksempel kan være, at man er så fokuseret på en aktivitet, at man ikke ser sammenhængen med de fortællinger, som museet rummer, de rammer man ønsker at skabe for elevernes læring og så selve aktiviteten.  Aktiviteten skal sættes ind i en sammenhæng, hvor museets udstillinger og genstande er omdrejningspunktet. De skal, i kombination med læringsmålene for forløbet, skabe den røde tråd. Vi var nødt til at blive enige om, hvordan vi samarbejder, så vi kan arbejde fokuseret med vores felt.”

Museum Vestsjælland Skoletjenesten undervisningstilbud

Værktøjer og fælles sprog
I dag arbejder medarbejderne med den samme ramme for udvikling af undervisning ved hjælp af et projektværktøj, som undervisningsafdelingen har udviklet. Det fokuserer blandt andet på udvikling og koordinering på de mange besøgssteder. Værktøjet betyder, at man kommer igennem udviklingsprocessens forskellige led – fra læringsmål til de mere praktiske dele. For eksempel at sikre at læringsforløb og projekter er bæredygtige i forhold til tid, pris og forberedelse.

Samtidig har medarbejderne arbejdet målrettet med at skabe et ”fælles sprog”, så de er enige om, hvad de lægger i en udviklingsproces og bruger de samme begreber i den forbindelse.

Hvad er eksempelvis et læringsmål, hvordan indleder og afslutter man et undervisningsforløb, og hvordan ser en lærervejledning ud?

”I dag laver vi for eksempel ikke undervisningsforløb uden at inddrage vores målgrupper på forskellige og bevidste måder. Og vi har et fælles udgangspunkt og værdigrundlag og en fælles pædagogisk profil, ” siger Kathrine Noes Sørensen.

De geografiske afstande mellem museumsafdelingerne gør det fælles sprog vigtigt for de tre undervisere, der også samarbejder om at tilrettelægge undervisning ved at kombinere deres forskellige fagligheder.

For eksempel kan en medarbejder med kendskab til kunst samarbejde med en, der ved meget om lokalområdet.

”For os har det både handlet om at lære at samarbejde og at lære af hinanden. Det kan være meget udviklende at arbejde sammen med en, der ikke kan det samme som én selv. Det er vigtigt at understøtte hinandens faglighed,” mener Kathrine Noes Sørensen og tilføjer, at medarbejderne i starten brugte meget tid på at finde hinanden og udvikle fagfællesskaber.

”Men efterhånden lærte vi hinanden at kende og udviklede et fælles sprog. Det tror jeg også skinner igennem til vores brugere i forhold til, hvordan vi underviser og vores måde at indgå i dialog med børn og unge på.”

Fusionen har også betydet, at medarbejderne har færre opgaver. Før varetog de hver især de samme opgaver på de enkelte besøgssteder. Nu er opgaverne lagt sammen, så hver medarbejder har særlige arbejdsområder. En er for eksempel ansvarlig for partnerskaber med skolerne i praksis, og en anden for booking og kontakt med lærerne i forbindelse med bestilling af et besøg.

Museum Vestsjælland 11 besøgssteder Skoletjenesten undervisningstilbud
Museum Vestsjælland består af 11 besøgssteder i seks kommuner.

Særlige ansvarsområder
”Det har øget professionaliseringen og givet os en kontinuitet, vi ikke havde tidligere. Før havde vi undervisningstilbud lidt ad hoc, når der var projektmidler, og vi ansatte medarbejdere fra projekt til projekt, når der var ressourcer til det. Nu har vi et fælles fundament og en kontinuitet i vores skoletjeneste, og det er vigtigt i forhold til at have kontakt til lærerne. Det giver mulighed for at opbygge langvarige relationer med lærerne og skolerne, og det er helt tydeligt, at skolerne efterhånden har fået øjnene op for vores læringstilbud, og de muligheder vi tilbyder i forhold til deres læringsplaner, også på den længere bane” siger Eskil Vagn Olsen, der er direktør på Museum Vestsjælland.

Et solidt fundament
I dag, fire år efter fusionen, har museet skabt sig en ny profil og en række partnerskaber med kommuner og skoler. Der er udviklet nye undervisningstilbud, mens de tilbud, der var i forvejen, er justeret, så de passer ind i skolereformens Fælles Mål og øvrige målsætninger.

”Vi har et solidt fundament. Nu skal vi raffinere det, vi har endnu mere. For eksempel vil vi gerne sammen med elever og lærere udforske, hvordan vi i højere grad end nu kan integrere kulturlandskabet i vores undervisning,” siger Kathrine Noes Sørensen.