Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Hvad hedder et egerns røv?

Museet kan bidrage til elevernes dannelse gennem humor og ved at præsentere eleverne for nye måder at forholde sig til verdenen på. Det fortalte lektor og ph.d. Lars Geer Hammershøj, der under konferencen holdt oplæg under overskriften ”Museet som sted for inspiration til dannelse”.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Dannelse gennem humor og anderledeshed

For Lars Geer Hammershøj er kreativitet tæt forbundet med dannelse. Kreativitet er også karakteriseret ved en række faser, der minder meget om dannelsesfaserne, fortæller han.

Blandt andet foregår den overskridelse, som sker i dannelsprocessen også i den kreative proces. Her består overskridelsen dog ikke i, at verden åbner sig og bliver større - som kendetegner dannelsen - men i at der sker et brud med ens eksisterende tænkning.

Polyhistoren Arthur Koestler har peget på tre hovedtyper af kreativitet: forskning, hvor man får nye ideer, kunst, hvor man skaber nye udtryk og endelig humor, hvor man laver nye jokes.

I børns leg eksisterer alle tre former for kreativitet, og legen er udover at være et forum for kreative afprøvninger også en vigtig kilde til alle senere former for kreativitet.

Hammershøj eksemplificerer det ved at pege på joken. Det der kendertegner en joke er, at man kombinerer ting, der normalt eksisterer adskilt, så man efterfølgende tænker lidt anderledes end før. Det er, når man ser en sammehæng, der ikke kan eksistere, at det er sjovt.

Og så er vi tilbage ved denne artikels overskrift, hvad hedder et egerns røv? Svaret er: en nødudgang.

I joken om nødudgangen indgår Koestlers kreativitetstyper i kraft af de forskellige betydningsplaner der kolliderer – humor - konfrontationen mellem udtrykselementerne i joken – kunsten - og fusionen af meningselementer - forskning.

Men hvordan kan museet så bidrage til at fremme børns dannelse?

Lars Geer Hammershøj Skoletjenesten undervisningstilbud
Lars Geer Hammershøj

Det kan det ved at inspirere til, at børn kombinerer ting anderledes og ved at åbne nye verdener for børnene, hvor de stifter bekendtskab med tidligere generationers anderledes måder at forholde sig på:

”Museet er et helt konkret andet sted, der udtrykker en anderledeshed i forholdelsesmåder. Og kunst kan inspirere til humor ved, at man ser noget der ligner noget, man kender, og alligevel ikke er det samme,” fortæller Lars Geer Hammershøj.

Museet som dannelsesrum bliver dog udfordret af, at kunst og kultur er den voksne generations dannelse og kreativitet, men, fortæller Hammershøj, hvis man tager afsæt i og har respekt for de kreativitets- og dannelsestyper, der er dominerende hos skolebørn, kan museerne være et mulighedsrum, der inspirerer eleverne til at forholde sig anderledes og at kombinere anderledes. Således kan kultur via museet være sted for ‘større verdener’, som fremmer kreativitet hos børn, og kunst kan være inspiration til humor og frembringe leg - gennem kunstneriske og kreative udtryk.

Dannelsens og kreativitetens faser

Lars Geer Hammershøj inddeler dannelse i fem faser:

  • Anledningsfasen: Man får fornemmelsen af at gå glip af noget.
  • Åbningsfasen: Man tilbageholder et vanligt ‘nej’ og åbner sig for verden.
  • Overskridelsesfasen: Verden åbner sig for en og opleves større. Her er en begejstret stemning.
  • Erfaringsfasen: Man gør en erfaring, og der sker en ændring i måden at forholde sig på. Det giver en foruroligende   stemning.
  • Refleksionsfasen: Man forsøger at sætte ord på erfaringen.

Lars Geer Hammershøj beskriver kreativitetsprocessens faser på følgende måde:

  • Anledningsfasen: Man bliver inspireret på baggrund af interesse eller irritation.
  • Præparationsfasen: Man borer sig ned i problemet.
  • Inkubationsfasen: Man overvejer, hvordan problemet kan løses. Her er en foruroligende stemning.
  • Illuminationsfasen: Man får den nye idé. En kombination af ting der normalt eksisterer adskilt. Her er en   begejstret stemning.
  • Verifikationsfasen: Man efterprøver og justerer en idé.

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil
Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil

Måske er du også interesseret i