Om Skoletjenesten
  • Dorthe Villadsen Skoletjenesten undervisningstilbud
    Kontakt
    Har du spørgsmål til oplæg eller workshops kan du kontakte:
  • Konferencen blev afholdt af Skoletjenesten i samarbejde med skoletjeneste-afdelingen på Arbejdermuseet gennem det kulturstyrelsesstøttede projekt ”Unge Stemmer”.

Skoletjenesten satte dannelse til debat

Den 10. november 2016 afholdt Skoletjenesten en konference om dannelse og undervisning, hvor godt 100 deltagere, der på forskellig vis arbejder med uddannelse i eksterne læringsmiljøer, samledes i Arbejdermuseets festsal. Programmet rummede viden og erfaringer fra både forskning og praksis.
Af
Line Weldingh, Skoletjenesten

Den 10. november 2016 afholdt Skoletjenesten en konference om dannelse og undervisning, hvor godt 100 deltagere, der på forskellig vis arbejder med uddannelse i eksterne læringsmiljøer, samledes i Arbejdermuseets festsal. Programmet rummede viden og erfaringer fra både forskning og praksis.

Museet som dannelsesinstitution
Konferencen indledtes af Lars Geer Hammershøj, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, som gav et bud på museets rolle som dannelsesinstitution. Hovedpointer i Hammerhøjs oplæg og den efterfølgende debat er samlet i artiklen "Hvad hedder et egerns røv?" 

Syv workshops om undervisning og dannelse
Eftermiddagens workshops rammesatte på forskellig vis debatter om dannelsesdimensionen i eksterne læringsmiljøer ud fra praksiseksempler og forskning: 

Workshop 1: Tager læringsmål oplevelsen ud af historieundervisningen?
Rasmus Welling, næstformand i Falihos (Foreningen af lærere i historie og samfundsfag) og kulturformidler hos Museerne i Fredericia lagde med afsæt i debatten om læringsmålstyret undervisning og eksempler på undervisning, op til diskussion om dannelse og læring i historieundervisning.
Se præsentation fra workshoppen

Workshop 2: Demokratisk dannelse gennem en demokratisk pædagogik
Denne workshop blev afholdt af Leon Dalgas og Lennart Ravn Heerwagen, University College Copenhagen og undervisnings- og udviklingsansvarlig Ane Riis Svendsen, Skoletjenesten Arbejdermuseet. Med udgangspunkt i en præsentation af hovedpointer og fund fra forskerteamet tilknyttet udviklingen af Arbejdermuseets valgfag ”Unge Stemmer”, faciliteredes en proces, hvor deltagerne skulle skaber ideer til, hvordan den demokratiske pædagogik gøres didaktisk anvendelig i egen praksis.
Se præsentation fra workshoppen 

Workshop 3: Krop, køn og identitet - seksualundervisning på Kvindemuseet
Anna Kathrine Svenning, Kvindemuseet i Århus, afholdt denne workshop om, hvorfor man skal bruge faget historie i seksualundervisningen? Hvordan museumsgenstande kan åbne op for en snak om køn, krop og identitet? Og hvordan elever kan bruge et historisk blik på normer i deres egen identitetsdannelse.
Se præsentation fra workshoppen 

Workshop 4: Demokratisk dannelse
Workshoppen var faciliteret af Lise Sattrup, leder af Skoletjenesten ARKEN, som tog afsæt i sin ph.d.-afhandling og satte fokus på, hvordan korte undervisningsforløb på kunstmuseer kan bidrage til elevers demokratiske dannelse.
Se præsentation fra workshoppen  

Workshop 5: Dannelse som æstetisk demokratiseringsdisciplin
Hilde Østergaard, undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten Nikolaj Kunsthal, dykkede ned i et filmprojekt (pArt of Valby)med børn og unge i boligsociale områder, der har fundet sted med Kunsthallen Nikolaj og Skoletjenesten som ramme. Workshoppen fokuserede på dannelse som en demokratiseringsdisciplin gennem æstetiske læreprocesser, greb fra projektet og undersøgelse af projektets undervisningsdesign.
Se præsentation fra workshoppen

Workshop 6: Dannelse til demokrati
Christian Lentz, projektleder, Folketinget Undervisning, præsenterede det landsdækkende skolevalg for elever i 8., 9. og 10. klasse, der gennemføres så autentisk som muligt, så de unge har prøvet en valghandling, inden de får stemmeret, og det rigtig går løs. Workshoppen gav et indblik i arbejdet og udviklingen af formatet samt en introduktion til de resultater, som følgeforskningen af det første skolevalg har affødt.
Se præsentation fra workshoppen 

Workshop 7: Digital dannelse gennem filmproduktion
Hvordan kan skabende processer med produktion af film bidrage til udvikling af digital dannelse? Workshoppen, der var faciliteret af Kari Eggert Rysgaard, undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten FILM-X, tog afsæt i konkrete eksempler og lagde op til debat om potentialer i skabende processer.
Se præsentation fra workshop

Hvad sagde deltagerne om dagen?
 

Sidsel Kirk Skoletjenesten undervisningstilbud
Hør hvad Sidsel Kirk, undervisnings- og
udviklingsansvarlig, Københavns
Museum, tog med sig fra konferencen.

 

Ulla Hahn Ranmar Skoletjenesten undervisningstilbud
Hør hvilke pointer Ulla Hahn Ranmar, undervisnings-
og udviklingsansvarlig, Musikmuseet,  
fremhæver fra konferencen.