Om nyheden

Type
Artikel
Udgivet
Copied!

Konference: Åben skole udfoldes i et ”tredje rum”

Hvordan kan kulturinstitutioner, skoler og kommuner realisere åben skole uden at udviske de særlige forskelle, der åbner for nye pædagogiske muligheder? Og hvad fordrer det af pædagogikker og strukturer at forløse det pædagogiske potentiale. Det var spørgsmålene, da Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer i sidste uge samlede 120 åben skole-aktører til konference på Arbejdermuseet. Konferencen blev afholdt sammen med DPUs forskningsenhed for åben skole.
Type
Artikel
Udgivet
Copied!

Forskellighed som potentiale

Sammensætningen af både oplæg og deltagergruppe afspejlede de tre vigtige aktører og perspektiver i åben skole-arbejdet: kulturinstitutioner, skoler og kommuner og understregede dagens pointe om, at forskellighed og samarbejde er nøgleord i realiseringen af åben skole. Dagens oplæg spændte fra den pædagogiske forskning til cases fra praksis, hvor skoler og kulturinstitutioner har eksperimenteret og gjort sig særlige erfaringer med åben skole.

Lise Sattrup fra Skoletjenesten fremhæver: ”En central pointe fra konferencen er, at vi skal værne om de forskelle, der er mellem skoler og eksterne læringsmiljøer. Det betyder, at vi f.eks. kan tilbyde eleverne nogle nye eller andre måder at lære på, udvide skolens fagforståelser og muliggøre andre måder at deltage på som elev. Og vi skal være lydhøre over for, hvad det er skolen særligt kan bidrage i samarbejdet om åben skole. Vi skal kende hinandens styrker og samarbejde - uden at blive ens”.

”Både skolens og kulturinstitutionernes intentioner er legitime, men aktørerne skal både have kendskab til og accept af forskellene for at kunne samarbejde omkring åben skole” fastslog Lars Emmerik Damgaard Knudsen.

Context matters

En anden hovedpointe på dagen handlede om, at skabe sammenhæng mellem rammer og strukturer og det pædagogiske indhold. ”Context matters” understregede chefkonsulent Birgit Lise Andersen fra KL, flere gange i løbet af dagen når det handlede om, hvordan åben skole skal kunne realiseres i hele landet. Dette blev bekræftet af både Helle Bjerg, souschef Skolen på Grundtvigsvej og Jane Bendix, undervisningsansvarlig skoletjenesten på ARKEN, som pegede på vigtigheden af at skabe rammer og strukturer, der muliggør, at den enkelte kommune sammen med kommunens skoler og kulturinstitutioner udvikler strukturer og rammer for, hvordan åben skole kan realiseres. Det handler om at skabe rammer for det pædagogiske arbejde; uden nødvendigvis at ty til de hurtige løsninger, så det ikke bliver et spørgsmål om at udvikle pakkeløsninger, der kan rulles ud over alle kommuner. Et sted hvor vi kan lade os inspirere til at forstå samarbejde er i etableringen af et tredje rum, som Finn Holst fra DPU fremhævede som et det særlige sted, hvor forskellighederne mellem kulturinstitutioner og skoler får sin plads og komplementerer hinanden på bedste vis.

Kontakt

Portræt af Lise Sattrup, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil

Måske er du også interesseret i