Om Skoletjenesten

"Museet står for en god anderledeshed"

Et længere forløb mellem skole og museum giver både eleverne mulighed for at arbejde med nye metoder og læreren nye redskaber i sin undervisning. Det oplever Gert Kristensen, der sammen med sin 7. klasse har haft et længerevarende åben skole-forløb på kunstmuseet ARKEN.
Af
Line Weldingh, Skoletjenesten

”Oh my god. Er der kommet nye udstillinger?”Museet Står For Anderledeshed Skoletjenesten undervisningstilbud

7. klasse fra Krogårdskolen i Greve står i ARKENs udstilling GYS! Er den levende? En elev hilser hjemmevant på kustoden, inden elevgruppen slår sig ned i et hjørne af udstillingen. Dagens første opgave er, at en af eleverne skal stille sig op som ”one minute sculpture” som en del af Erwin Wurms kunstværk ”I am Erwin Wurm”.

Det er fjerde af i alt fem gange, at ARKEN står for at undervise klassen, og det længerevarende forløb giver eleverne noget, de normalt ikke får i klasseværelset, mener Gert Kristensen, der er dansk- og klasselærer for 7. a.

”Jeg ser det, som ARKEN står for, som god anderledeshed. Tematisk og metodemæssigt arbejder de med noget, vi ikke gør til daglig. De lægger op til den frie, individuelle forståelse og undren og arbejder projektorienteret, som vi sjældent har plads til i undervisningen,” siger Gert Kristensen.

Plads til fordybelse og refleksion

Det at forløbet foregår over flere gange, giver særlige muligheder for at eleverne kan fordybe sig og reflektere, oplever dansklæreren.

citatCitat om anderledeshed på Museet Skoletjenesten undervisningstilbud

På den måde giver et længerevarende forløb mulighed for at skabe sammenhæng og progression i det samlede forløb.

Inspiration til nye metoder

Desuden har forløbet givet Gert Kristensen idéer og redskaber, han kan bruge i undervisningen hjemme på skolen.

”Det har givet mig andre briller at se på kunst med. Måske er der delelementer, jeg vil bruge i anden undervisning, for eksempel religionshistorie.

Forløbet på ARKEN har inspireret ham til et efterfølgende undervisningsforløb med klassen.

”Jeg vil lave et forløb med inspiration fra de metoder, de bruger på ARKEN. Et lille, tværfagligt projektarbejde, hvor jeg lægger danskfaglige mål ind, og eleverne skal bruge nogle af de metoder, de brugte i undervisningen på ARKEN. Nogle elever kan arbejde med at lave et essay, andre kan lave en sansecollage, eller de kan skabe et sanseunivers.”

Længerevarende forløb

Et længerevarende forløb foregår over flere gange – ofte både i klassen og i det eksterne læringsmiljø. Det giver gevinst for både lærer, elever og kulturinstitutionen. Eleverne får mulighed for at fordybe sig, læreren får inspiration og nye faglige input, og kulturinstitutionen kan inddrage lærerens undervisningsfaglighed.

Længerevarende forløb på ARKEN finder bl.a. sted i regi af det treårige projekt Laboratorium for kreativ læring, støttet af A.P. Møller Fonden.  I projektet samarbejder lærerteams og skoletjenesten på ARKEN om længerevarende, individuelt tilpassede forløb, der skal styrke elevernes kreative, visuelle og sproglige kompetencer samt handlekompetencer, samtidig med at lærerne får input til at arbejde med kreative metoder i egen undervisning.