KØS Museum for kunst i det offentlige rum årsberetning 2017-18

Skoletjenestens årsberetning KØS Museum for kunst i det offentlige rum 2017-18.

KØS i tal 17-18 Skoletjenesten undervisningstilbud

Hent tal og figurer her

 

Store linjer i skoletjenestearbejdet
Hvor Skoletjenesten på KØS i det forrige skoleår har skruet op for aktivitetsniveauet for undervisning og workshops uden for museet i for eksempel byrum og på skoler, er undervisningen i 2017-18 primært foregået på museet med udgangspunkt i egne samlinger – især Bjørn Nørgaards udstilling på 3. sal. Skoletjenesten KØS kan efterhånden tilbyde en stor, gennemtestet og mangefacetteret forløbspakke med undervisningstilbud til alle målgrupper, flere forskellige fag og med et bredt udbud af forskellige praktisk-æstetiske værkstedsforløb. Grundpakken består af seks forløb – alle til den semifaste udstilling med Bjørn Nørgaards gobelinkartoner, forarbejdet til Dronningens gobeliner på Christiansborg Slot.

Derudover har skoleåret budt på to særudstillinger med nyudviklede undervisningsforløb i begge. Udviklingsarbejdet med de nye forløb har handlet om at få museets særlige fokus på skitser og andet forarbejde tænkt ind i undervisningsaktiviteterne. Derfor gik begge forløb ud på at belyse de processer, ’fejl’ og eksperimenter, der foregår i ’kunstnerens værksted’ forud for det færdige værk. Formålet var derudover at give eleverne erfaring med kreativ idéudvikling gennem legende og åbne processer, herunder eksperimenter med farver og forskellige materialer inspireret af kunstnernes arbejdsmetoder. 

Udstillingsprojektet ”TRANSIT”, der åbnede i september 2018 og foregår på togstationer og i togkupéer, har også fyldt en hel del i Skoletjenestens arbejde – særligt de sidste tre måneder af skoleåret. I samarbejde med DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) og iBureauet (Dagbladet Informations grafiske designafdeling) er der udviklet et undervisningsmateriale henvendt til udskoling og gymnasiet/HF. Et stort opsøgende arbejde har derudover resulteret i samarbejder med flere lokale skoler, der har valgt, at ”TRANSIT” skal være et gennemgående projekt for udskolingen.

Fokus på kunstnersamarbejder og særlige udstillingsrum
Skoletjenesten KØS har i løbet af året samarbejdet med kunstneren Malene Landgreen, der i forbindelse med udstillingen ”Kunst på hospitaler” faciliterede en kreativ workshop for en 7. klasse. Workshoppen blev definerende for det værksted, der efterfølgende blev tilbudt. Til udstillingen ”Forvandlinger i gips” blev der i samarbejde med akademistuderende lavet et rum med navnet ”Kunstnerens værksted” tænkt særligt til undervisningen. Her måtte man som noget nyt røre ved alt for at fornemme gipsens mange former, overflader og processer.

Ny undervisningspraksis i offentlige byrum
Selvom undervisningen i skoleåret 2017-18 primært er foregået på museet, er der i forbindelse med det kommende udstillingsprojekt ”TRANSIT” igangsat et større udviklingsarbejde med fokus på i højere grad at rykke undervisningen ud i offentlige rum. Det skyldes, at museet fremadrettet vil lave flere udstillinger i byrum og have større fokus på nye kunstprojekter ’derude’. “TRANSIT“ bruges derfor som case i det pædagogiske laboratorie. Her arbejder vi på at udvikle en række generelle metoder og kunstneriske greb til at lave undervisning i uderum. Derudover arbejdes der på en udvidet værkforståelse, som går ud på at sætte begreber som deltagelse, proces, kontekst og debat i spil i undervisningen.

I forlængelse af det pædagogiske laboratorie har Skoletjenesten KØS udviklet ”Toolkit”, et opgavehæfte, der er let at tage med og bruge på togrejsen. Opgaverne er inspireret af ”TRANSIT”-kunstnernes måder at undersøge og belyse, hvad det vil sige at være rejsende i nutidens samfund. ”Toolkit” giver eleverne antropologiske og kunstneriske metoder til at registrere og observere, hvad der sker omkring dem og med dem selv i transit på en togtur. Udstyret med ”Toolkit” skal de lave kreative skrive-, tegne- og observationsopgaver undervejs på rejsen. Formålet er at omsætte tilgange og greb i kunstnernes praksis til praktisk-æstetiske øvelser, der får eleverne til at erfare hverdagsrummene togstationen og togkupéen på nye måder og samtidig forholde sig analytisk og diskuterende til det, de erfarer.

Med ”Toolkit” og resten af undervisningsmaterialet til ”TRANSIT” har Skoletjenesten arbejdet på at gøre materialet anvendeligt til brug på skolen før og efter et museumsbesøg, men også uafhængigt af et besøg. Som noget nyt er der lavet en hjemmeside til udstillingen, hvor man kan finde undervisningsmaterialet. På itransit.dk kan eleverne blandt andet lytte til ”Fortællinger på flugt”, der er fire korte podcasts med flygtninges beretninger om at være i transit. Til fortællingerne hører opgaveark og begrebsforklaringer udarbejdet i samarbejde med DFUNK.

Kontakt

Sofie Andreassen Skoletjenesten

Sofie Andreassen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Tlf
31561111
Se profil

Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.