Pædagogisk laboratorie: ARKEN Museum for Samtidskunst

Undervisning på ARKEN Museum for Samtidskunst

Titel

Kreativt valgfagslaboratorium

Beskrivelse

Laboratoriet undersøger, hvordan museets særlige kunstpædagogiske praksis kan bidrage til at give valgholdselever nye og varierede deltagelsesmuligheder r i forhold til at møde og skabe æstetiske udtryk. I laboratoriet er der blandt andet fokus på at eksperimentere, at arbejde kollektivt i billedlige undersøgelser og at samtale om billeder og billedskabende processer.

Formål

At udvikle didaktik, metoder og faglige tilgange i valgfaget billedkunst gennem brug af kunstmuseets kunstpædagogiske praksis, generel viden om metoder og tilgange i kunstmuseers undervisningspraksis og evt. undervisningsmateriale til læreruddannelse i undervisningsfaget billedkunst.

Kontakt

Jane Bendix Skoletjenesten

Jane Bendix

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
ARKEN
Tlf
20 83 66 66
Se profil
Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil

Måske er du også interesseret i