Pædagogisk laboratorie: Nationalmuseet

Elever i undervisningen på nationalmuseet

Titel

Legende undervisningsformater i det kulturhistoriske museum

Beskrivelse

Laboratoriet undersøger potentialerne for/i legen inden for det kulturhistoriske genstandsfelt og den museale ramme i en undervisningskontekst. Konkret undersøges det, hvordan legen som oplevelsesformat kan skabe nye perspektiver på læring og dannelse. 

Formål

At udvikle legende undervisningsformater og modeller herfor i den museale ramme, bidrag til aktuel viden og praksis med leg som aktivitetsform og ramme for læring og interaktion på uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner samt pædagogiske metoder.

Kontakt

Ulla Hahn Ranmar_undervisningstilbud_skoletjenesten

Ulla Hahn Ranmar

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Musikmuseet
Tlf
41 20 62 71
Se profil
Henrik Guldager Johnsen

Henrik Guldager Johnsen

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
29 13 93 26
Se profil

Måske er du også interesseret i