Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Skoletjenesten og Vesthimmerlands Museum indgår partnerskab

Af
Skoletjenesten
Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer og Vesthimmerlands Museum indgår partnerskab 1. juni 2022. Det flerårige samarbejde markerer en fælles ambition om at skabe mere og bedre undervisning i eksterne læringsmiljøer for børn og unge såvel lokalt i Region Nordjylland som nationalt.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Samarbejdet udmønter sig konkret gennem en regional koordinatorfunktion hos en fast medarbejder på Vesthimmerlands Museum. I tæt samarbejde med Skoletjenesten skal den regionale koordinator bl.a. bidrage til udvikling og afholdelse af arrangementer i regionen, understøtte netværksdannelse på tværs af regionen og tilbyde sparring til eksterne læringsmiljøer.

Partnerskabet markerer det sjette regionale samarbejde for Skoletjenesten, der dermed dækker hele Danmark.

Med Vesthimmerlands Museum får vi en partner med en solid lokalforankret undervisningspraksis, der gennem mange år har haft fokus på tværfaglighed og udvikling. På samme tid er museet optaget af at dele viden og erfaringer regionalt og nationalt bl.a. gennem projekter og partnerskaber.
Marie Broen
National koordinator i Skoletjenesten
Vesthimmerlands Museum er en stærk samarbejdspartner i Region Nordjylland. Sammen med de øvrige koordinatorer kan vi nu som nationalt videncenter arbejde med at understøtte og kvalificere undervisning i eksterne læringsmiljøer i hele landet gennem netværk, sparring og videndeling.
Claus Poulsen
Leder af Skoletjenesten
Jeg kom til Vesthimmerlands Museum fra skoleverdenen i 2011 med den hensigt at ”gøre det, man ikke kan i det etablerede skolesystem”. Det har aldrig været min hensigt at gøre museet til en skole, men derimod at bruge det enorme potentiale, der ligger i at udvikle sanselig undervisning i det æstetiske læringsrum, som museerne udgør. Jeg ser meget frem til at få mange nye kollegaer, der arbejder inden for samme felt, men i særdeleshed de mange muligheder det giver for udvikling og samarbejde på tværs af museer og landsdele.
Kim Callesen
Undervisningsansvarlig og museumsunderviser på Vesthimmerlands Museum
For os er museumsundervisningen en væsentlig del af vores virksomhed, idet dannelse allerede begynder fra barnsben og skal vedligeholdes gennem hele livet. Vi er således meget glade og stolte af, at Skoletjenesten har valgt Vesthimmerlands Museum som samarbejdspartner og regional partner, hvilket i høj grad skyldes Kim Callesens store indsats.
Broder Berg
Museumsdirektør på Vesthimmerlands Museum
Udstilling Vesthimmerlands Museum

Skoletjenesten er nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer, der udvikler og deler viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer med kulturinstitutioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre aktører. Skoletjenesten er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune samt gennem indtægtsdækket virksomhed. Foruden Vesthimmerlands Museum har Skoletjenesten aktuelt partnerskaber med Bornholms Regionskommune, Kolding Kommune, Silkeborg Kommune, Vardemuseerne og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Samarbejdet med Vesthimmerlands Museum koordineres af national koordinator i Skoletjenesten, Marie Broen.

Læs mere om Skoletjenestens partnerskaber. 

Vesthimmerlands Museum formidler Vesthimmerlands oldtid og historie med et arkæologisk og kulturhistorisk afsæt. Foruden selve museet foregår stedets undervisning bl.a. på Stenaldercenter Ertebølle og Herregården Hessel. Forløb og aktiviteter er målrettet både dagtilbud, grundskole, specialskoler og ungdomsuddannelser. Museets undervisningsafdeling har eksisteret siden 2011.

Den regionale koordinator i Nordjylland bliver Kim Callesen, der udover sin koordinatorfunktion er undervisningsansvarlig og museumsunderviser på Vesthimmerlands Museum.

Læs mere om undervisning på Vesthimmerlands Museum.

Kontakt

Marie Broen Jensen Skoletjenesten

Marie Broen

National koordinator
Tlf
21 69 32 14
Se profil

Måske er du også interesseret i