Rudersdal Museer – Mothsgården

Flugten over Øresund 1943

Undervisningsmateriale om de danske jøders flugt i efteråret 1943, med særligt med fokus på personer og steder i Rudersdal Kommune.
Fra kyststrækningen i Skodsborg og særligt fra Vedbæk Havn lykkedes det mindst 90 jøder at flygte i sikkerhed over Øresund til Sverige i dagene omkring d. 1. oktober 1943. Det kunne lade sig gøre på grund af de valg, de flygtende og deres hjælpere tog. Men det var en usikker tid, hvor man ikke kunne forudsige konsekvenserne af sine valg. Eleverne arbejder med dilemmaer og kommer til at reflektere over og leve sig ind i den situation, flugtens aktører stod i.

Undervisningsmaterialet om jødernes flugt i 1943, med særlig fokus på Rudersdal Kommune, kan downloades og arbejdes med på skolen. Museets materiale kan fungere som en introduktion til at lære om holocaust, eller det kan være en perspektivering efter undervisning i holocaust. Formålet er at introducere eleverne til den lokale historie, der knytter sig til holocaust, og dermed gøre historien nærværende. Arbejdsopgaverne er tænkt til at fremme elevernes indlevelse og gøre dem bevidste om, at handlinger er præget af deres samtid, og at historien ikke er givet på forhånd.

Materialet består af en lærervejledning og 6 gruppeopgaver.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven opnår viden om jødernes flugt i 1943.

Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at redegøre for fortolkninger af fortiden.

Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

Eleven kan diskutere konsekvenserne af de valg, der blev taget under besættelsen.