Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Tre grunde til at samarbejde med gymnasier

Af
Jakob Haahr-Pedersen
Samarbejde og partnerskaber er centralt i udviklingen af nye undervisningsforløb på mange kulturinstitutioner. Her kan du læse om, hvorfor tre forskellige eksterne læringsmiljøer vælger at samarbejde med gymnasier.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Gymnasieelever i ZOO

 

Danmarks Jernbanemuseum

Danmarks Jernbanemuseum i Odense har udviklet et nyt undervisningsforløb om `tid´ i samarbejde med Odense Tekniske Gymnasium. Her har 2. G-klasser fra gymnasiet fungeret som testklasser, afprøvet forløb af flere omgange og givet feedback på opgaver og andre forløbselementer. Klasserne har også vurderet deres oplevelse af den faglige relevans ved at undervisningen foregår i et eksternt læringsmiljø.

Ifølge undervisningsansvarlig, Ulrik V. Jensen giver museets samarbejde med de gymnasiale uddannelser bl.a. mulighed for at give eleverne nye perspektiver på gymnasiefagene: ”Gennem samarbejdet kan vi som museum bidrage til, at eleverne opnår større forståelse for, at deres fag ikke kun foregår på uddannelsen, men at de også lever ude i den faktiske virkelighed.”

København ZOO

Også i København ZOO har et aktuelt samarbejde med Høje Taastrup Gymnasium haft som mål at udvikle et nyt forløb. Ungdomsuddannelser er en nyere målgruppe for ZOO, og til udviklingen af et nyt tværfagligt forløb blev gymnasielærerne inddraget som sparringspartnere.

Samarbejdet blev formaliseret i en tværgående arbejdsgruppe og et fondsfinansieret projekt, der har gjort det muligt at udbyde det tværfaglige forløb gratis til 50 klasser i skoleåret 2022/2023. Forløbet er også blevet afprøvet med tre testklasser fra Høje Taastrup Gymnasium, hvor eleverne var med til at evaluere forløbet.

For Julia Suhr, der er undervisnings- og udviklingsansvarlig i Zoologisk Have København, giver samarbejdet en afgørende indsigt i gymnasieundervisningens rammer og en mulighed for at udvikle undervisning på tværs af faggrupper: ”For at vi som eksternt læringsmiljø kan tilbyde gymnasierne en tidssvarende undervisning, er det vigtigt, at vi kender til arbejdsgange og rammer ude hos dem. Det er også inspirerende at arbejde på tværs af faggrupper mod et fælles mål om at lave undervisning af høj kvalitet.” 

Vardemuseerne

På Vardemuseerne er gymnasier ligeledes en ny vigtig målgruppe, og her foregår udviklingsarbejdet gennem samarbejde med flere lokale uddannelsessteder. Samarbejdet har i første omgang været målrettet gymnasiernes ledelser og lærere. Fx har alle lærere på Varde Gymnasium haft en hel dag med øvelser og drøftelser på FLUGT-museet i Oksbøl, og i starten af det nye år skal Vardemuseerne afholde et kursus for omkring ti lærere fra Esbjerg Gymnasium.

Trine Just Hansen er museumsformidler hos Vardemuseerne Læring, og hun forklarer her museets dobbelte fokus på både gymnasieelever og -lærere i samarbejdet: "Det er vores erfaring, at hvis lærerne oplever et kursus eller museumsbesøg som relevant og givtigt i forhold til deres undervisning, så er de mere tilbøjelige til at tage det i brug med eleverne. Som museum vil vi gerne være med til at bringe begreber som dannelse, demokrati og medborgerskab ind i de unges hverdag og skabe nogle andre rum for undren, refleksion og diskussion."

Måske er du også interesseret i