Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
8 min.
Copied!

Udviklingskraft gennem projekter

Af
Dorte Villadsen
En del af Skoletjenestens udviklingsarbejde foregår på kulturinstitutionerne gennem projekter, som er medfinansieret af eksterne midler. De mange projekter er med til at skabe en stor volumen og udviklingskraft, der resulterer i ny praksis og ny viden i et omfang, der ellers ikke var muligt.
Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
8 min.
Copied!

En del af Skoletjenestens udviklingsarbejde foregår på kulturinstitutionerne gennem projekter, som er medfinansieret af eksterne midler fra fonde og puljer. De ekstra midler, der tilføres, muliggør både større og mindre udviklingsprojekter. Typisk er projekterne forankret bredt på kulturinstitutionen, hvor de realiseres i et tværfagligt samarbejde. Projektmidlerne muliggør tillige tilkøb af ekstra ressourcer og etablering af samarbejde på tværs med andre aktører som f.eks. professionshøjskoler, andre museer, fageksperter og brugere m.fl. De mange projekter er med til at skabe en stor volumen og udviklingskraft, der resulterer i ny praksis og ny viden i et omfang, der ellers ikke var muligt.

Projekterne er med til at skabe en stor rækkevidde i aktiviteterne. Det kan være på tværs af landet som på Museum Vestsjælland, ud i en hel egn som på ARKEN eller ud til helt nye målgrupper som på Arbejdermuseet.

I 2019-20 har undervisnings- og udviklingsansvarlige i Skoletjenesten enten været ansvarlige eller fagligt involveret i 34 udviklingsprojekter med ekstern finansiering. Her følger otte eksempler på projekter, der enten er gennemført, tildelt midler eller påbegyndt i 2019-20.

Håndens arbejde på Arbejdermuseet

På Arbejdermuseet var undervisningsafdelingen en del af projektet Håndens arbejde, der er finansieret af Nordea-fonden. Udstillings- og undervisningsprojektet rummede en række aktiviteter, der samlet havde fokus på håndværk; håndværk som uddannelse, som målgruppe og som en del af faget uddannelse og job i grundskolen. Undervisningsdelen i Håndens arbejde skulle give udskolingselever mulighed for at diskutere og reflektere over deres valg af uddannelses- og arbejdsliv i forløbene Dit liv – dit valg og Ung til yngre. Et særligt pædagogisk fokus i undervisningsdelen i projektet var, hvorvidt museet kunne bruges som et særligt rum for refleksion for unge, herunder hvordan mødet med erhvervsskoleelever fra NEXT Uddannelse kunne understøtte dette.

Laboratorium for kreativ læring på ARKEN

I 2019 sluttede projektet Laboratorium for kreativ læring på ARKEN (et projekt finansieret af A.P. Møller Fonden). Projektets resultater er samlet i publikationen ”Med kunsten som benspænd i åben skole”. Projektets formål var at udvikle modeller til åben skole, der gennem lærende partnerskaber bidrager til lærernes kompetenceudvikling og elevernes arbejde med kreativitet. I alt blev 120 længerevarende kreative laboratorieforløb og tilhørende lærerworkshops gennemført hen over tre år. Projektet blev realiseret i samarbejde med konsulenter og ledere fra skoleforvaltninger i Brøndby, Høje-Taastrup, Greve, Vallensbæk og Ishøj kommuner samt skoleledere, lærerteams og elever fra i alt 14 skoler.

Educatoriet og Håndværk i fremtidens arkitektur på DAC

På DAC blev det eksisterende undervisningslokale Educatoriet gennem et udviklingsprojekt transformeret til en helt ny undervisningsfacilitet, der har optimeret lokalet til både undervisningsmæssig og fritidsrettet anvendelse. Formålet var at skabe et rum, der pædagogisk og formidlingsmæssigt på nytænkende vis direkte og aktivt understøtter stedets arkitekturpædagogik. Dernæst har DAC gennem projektet Håndværk i fremtidens arkitektur udviklet nye tilbud til udskolingselever, hvor formålet var at give eleverne indblik i, hvilke jobmuligheder der findes med en håndværksmæssig erhvervsuddannelse. I projektet var der særligt fokus på at give eleverne kompetencer inden for håndværk og design ved at vægte materialer, håndværksteknikker og bæredygtighed.

Mig og min by og Kulturbus II på Museum Vestsjælland

I foråret 2020 fik Museum Vestsjælland tildelt midler fra Nordea-fonden til projektet Mig og min by. Det er et pædagogisk udstillingsprojekt målrettet de 4-6-årige. Projektet realiseres på tværs af landet i et samarbejde mellem Vardemuseerne, Museum Lolland-Falster, ROMU, Østsjællands Museum, Museum Østjylland, Museum Thy, Middelfart Museum og Ringkjøbing-Skjern Museum. Hertil kommer lokale børnehavebørn og pædagoger. Gennem leg og læring sætter projektet fokus på børnenes kulturelle medborgerskab, hvor den lokale by inddrages som et unikt historisk fællesskab. Børnene skal være med til at undersøge og opleve byen inden for og uden for museernes mure.

På Museum Vestsjælland fortsætter kulturbussen med at transportere skoleklasser fra Midt- og Vestsjælland nemt, sikkert og gratis til og fra en række lokale museer gennem projektet Kulturbus ll. Her er der fortsat fokus på at tilrettelægge undervisningsforløb, hvor transporten mellem skole og kulturinstitution indgår som en del af undervisningen – både i form af indslag i selve bussen og ved at besøge og inddrage udvalgte lokaliteter mellem skoler og kulturinstitutioner i undervisningen. Samarbejdspartnerne er kommunerne i Vestsjælland samt Andelslandsbyen Nyvang, Brorfelde Observatorium, Sorø Kunstmuseum, Ulvsborg Historisk Værksted og Vikingeborgen Trelleborg. Projektet er finansieret af Sparekassen Sjælland Fonden og med kommunale og kulturregionale midler.

Naturcenteret i børnehaven på Naturcenter Amager Strand

Naturcenteret har med projektet Naturcenteret i børnehaven iværksat et pædagogisk laboratorie- og udviklingsarbejde, der skal give pædagoger i dagtilbud på Nørrebro/Bispebjerg konkrete værktøjer som led i et kompetenceløft i deres arbejde med natur, udeliv og science. Alle aktiviteter tager afsæt i børnenes og institutionernes hverdag og foregår derfor i dagtilbuddene, hvor de tilrettelægges og udføres i samarbejde med pædagogerne. Målet med projektet er at understøtte og udvikle børnenes naturlige nysgerrighed og interesse for naturen. Praktisk realiseres projektet ved, at projektmedarbejderne på Naturcenter Amager Strand cykler ud til daginstitutionerne med ladvogne, der indeholder forskelligt grej og materiale til aktiviteterne. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Matematikken som metode til at forstå naturbevarelse i Københavns Zoo

En markedsanalyse, der viste, at kun 15 % af de adspurgte var vidende om, at Zoo også arbejder med naturbevarelse uden for Zoo, blev springbræt til at søge midler til undervisningstilbud, der handler om naturbevarelse. Projektet Matematikken som metode til at forstå naturbevarelse har fokus på, hvordan matematik kan anvendes til at afdække og afhjælpe problematikker vedrørende truede dyrearter. Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) blev hyret til didaktisk sparring samt en evaluering. Denne skal afdække, hvorledes forløbene kan påvirke elevernes kendskab til Zoos rolle i naturbevarelse og give eleverne forudsætninger for at træffe bæredygtige valg. Desuden skal den afdække forløbenes læringsmæssige potentialer, samt i hvilket omfang undervisningen kan understøtte, at eleverne bringer deres eksisterende matematikviden og -kompetencer i anvendelse i undervisningen i Zoo. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Tidlig kulturstart og LegeKunst

Ud over projekter på kulturinstitutionerne er Skoletjenesten også involveret i de landsdækkende projekter Tidlig kulturstart og LegeKunst. I Tidlig kulturstart er Skoletjenesten sparringspartner på faciliteringsdelen af projektet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. I LegeKunst, et nationalt projekt iværksat af Kulturprinsen i Viborg, er Skoletjenesten samarbejdspartner med Københavns Kommune, der som kommune er en del af projektet. Også her faciliterer Skoletjenesten projektet gennem fire partnerskaber indgået mellem fire daginstitutioner på Nørrebro og kulturinstitutionerne Thorvaldsens Museum, Musikmuseet, Glyptoteket og Københavns Museum. Skoletjenesten fungerer specifikt som vejleder i lokale aktionslæringsprocesser og indgår i det større LegeKunst-netværk som bindeled mellem partnerskaber og forskere.

Mærk arkitekturen DAC

Artiklen er udgivet i Skoletjenestens årsberetning 2019-20. Læs hele årsberetningen her.

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil

Måske er du også interesseret i