Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
2 min.
Copied!

4 spørgsmål: Michael Møller - vicemusikskoleleder

Af
Jakob Haahr-Pedersen
I dette mini-interview kan du møde vicemusikskoleleder Michael Møller fra Rudersdal Kommune og høre om kommunens brug af skoletjenesten.dk som digital platform for lokale åben skole-tilbud. Michael Møller er medlem af kommunens projektgruppe for åben skole.
Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
2 min.
Copied!

Hvad er jeres grundlæggende tanker om at anvende en digital platform i åben skole-arbejdet, og hvorfor har I valgt skoletjenesten.dk til at samle og formidle kommunens undervisningstilbud?

Jeg ser helt grundlæggende den digitale platform som et egnet dialogrum mellem udbydere og modtagere af undervisningstilbud. Det er hensigtsmæssigt at samle tilbuddene ét sted og herved sikre en brugervenlig kommunikation. Vi har valgt skoletjenesten.dk, fordi vi her oplever en kompetent faglig og bredt faciliterende tilgang til åben skole. Portalen er let tilgængelig for såvel skolelærere som udbydere, og det er vigtigt at vi kan tilbyde en ensartet fremstilling af tilbud fra forskellige typer udbydere som fx en forening og en kulturinstitution. Som kommune nyder vi også godt af Skoletjenestens brugerstatistik, konsulentbistand, sparring og videndeling.

Hvilken rolle spiller skoletjenesten.dk i jeres kommunikation med kommunens lærere?

I åben skole-sammenhæng er Rudersdal kommune inddelt i tre skoledistrikter. Skoletjenesten.dk er vores digitale fundament for dialogen på distriktsmøderne mellem tovholdere fra KULTUR og repræsentanter fra skoleledelsen om udvikling af åben skole samarbejdet. Den overskuelige portal understøtter således den løbende dialog om kvaliteten i vores tilbud og den gensidige opdatering af hvad der rører sig i de to områder. Et fokusområde på møderne er desuden hvorledes skolelederne sikrer, at de lokale åben skole-tiltag kommer videre til skolelærerne.

Kan I bruge Skoletjenesten til andet i jeres åben skole-arbejde?

Vi kan helt overordnet bruge viden fra Skoletjenesten til at organisere og justere vores arbejde med åben skole. Det kan være lige fra konsulentbistand af teknisk karakter til sparring og videndeling om hvordan andre kommuner organiserer samarbejdet mellem skolerne og det lokale foreningsliv, kulturliv og erhvervsliv.

Hvis du skal opsummere; hvad er så det vigtigste udbytte ved at anvende en digital platform?

Det primære udbytte for Rudersdal Kommune er at vores åben skole tilbud er samlet ét sted og at vi derved er i stand til at servicere brugerne, lærere og ledere på kommunens skoler, optimalt gennem synliggørelse og formidling af vores tilbud på et fagligt kvalificeret niveau.

Læs mere om kommunesites på skoletjenesten.dk her

Teatersport

Kontakt

Jakob Haahr-Pedersen Skoletjenesten

Jakob Haahr-Pedersen

Journalistisk medarbejder
Tlf
29 29 61 75
Se profil

Måske er du også interesseret i