Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Efteruddannelsesforløb med Folketinget

Af
Skoletjenesten
Skoletjenesten har udviklet og afholdt et efteruddannelsesforløb for ni folketingsbetjente med fokus på demokratisk pædagogik og etablering af et kollegialt læringsrum.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Folketinget er et eksternt læringsmiljø med mange års erfaring med undervisningstilbud som ”Hvem bestemmer”, ”Dig og demokratiet” og det interaktive læringsspil ”Politiker for en dag”. Folketinget beslutter i 2021 at efteruddanne en udvalgt gruppe af deres folketingsbetjente i læring og undervisning.

Skoletjenesten varetager opgaven med at udvikle og afholde et efteruddannelsesforløb, der består af fem heldagsmoduler. Deltagerne er ni folketingsbetjente fra formidlingsgruppen. Målet er dobbeltsidigt: De skal lære teori og metoder i demokratisk pædagogik. Men uddannelsesforløbet skal også bidrage til, at deltagerne får etableret et kollegialt læringsrum, hvor de kan tale om god undervisning og om udfordringer ved demokratisk pædagogik i praksis. Det har betydning for, hvordan kursusforløbet bygges op.

Kurset er praksisnært: Det tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og bygger oven på dem. Som det første skal deltagerne f.eks. aktivere deres egne forforståelser og identificere og italesætte tegn på god demokratisk undervisningspraksis for dem. Ud fra det kan kursuslederen identificere relevante faglige begreber, som de arbejder videre med efterfølgende.

Kursets undervisningsformer varierer mellem teoretiske oplæg fra forskellige undervisere, makkerdialog, opsamlinger, egne refleksioner, afprøvninger i egen praksis og arbejde med film og dilemmaspil. Mellem undervisningsgangene arbejder deltagerne med opgaver, hvor de anvender kursets begreber til i fællesskab at analysere, forstyrre og reflektere over egen praksis. Opgaverne handler også om at afprøve nye ting i praksis med udgangspunkt i kursets faglige begreber og efterfølgende reflektere over erfaringer med dette. Det kan konkret handle om at stille spørgsmål på en ny måde eller reflektere over et fagligt begreb med en kollega.

For at skabe det kollegiale læringsrum har kurset fokus på supervision, observation, kollegial sparring og organisering af faglige rum, og på de enkelte undervisningsgange skal deltagerne præsentere erfaringer og refleksioner for hinanden i det fælles læringsrum.

Det er spændende at indgå i et længerevarende forløb - og særligt når det handler om kompetenceudvikling af et eksternt læringsmiljø, der har så meget erfaring at bygge på. Det giver os mulighed for at sætte noget af vores specialiserede viden i spil i forholdtil demokratisk pædagogik og rollespil som pædagogisk metode.
Ane Riis Svendsen
Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

PRINCIPPER FOR KURSUSFORLØB

Når Skoletjenesten udvikler kurser og efteruddannelsesforløb, tager det udgangspunkt i en række grundprincipper.

Nogle af dem er:

• Kobling af teori og praksis

• Tid til systematisk refleksion

• Etablering af lærende praksisfællesskaber

• Inddragelse af ledelsen

Derudover begynder vi altid med kortlægning af deltagerforudsætninger, tilrettelægger arbejde mellem moduler og tilbyder opfølgning i form af et forankringsmodul.

Folketingssalen

Kontakt

Portræt af Ane Riss Svendsen

Ane Riis Svendsen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet / Pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten
Tlf
28923671
Se profil

Måske er du også interesseret i