Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Eksperimenter giver nyt sprog i billedkunst - interview med Jane Bendix

Af
Skoletjenesten
ARKEN Undervisning har fået fondsmidler til et ”Kreativt valgfagslaboratorium”, der skal understøtte lærernes kompetencer til at undervise i valgfaget billedkunst. I dette interview fortæller undervisnings- og udviklingsansvarlig Jane Bendix om metoder, sprog og billedkunst som prøvefag.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

I: Hvordan kan I som kunstmuseum give billedkunstlærere metoder til at arbejde eksperimenterende i undervisningen? 

JB: Et vigtigt valg i projektet er, at vi har en praksis sammen med billedkunstlærerne, hvor fælles læring opstår. Det skal ikke forstås sådan, at lærerne er undervisere sammen med os i projektets forskellige forløb, men de er til stede og deltager i et eller andet omfang gennem forskellige roller, som vi rammesætter. Gennem projektet introducerer vi lærerne til de greb og processer, vi skal arbejde med, men lige så vigtigt er det at få mulighed for at samle op og dele nogle af vores ”fund” og refleksioner med lærerne. Vi prøver på den baggrund at pejle os i retning af nogle mere generelle greb og metoder, der kan være anvendelige for billedkunstlærere i andre sammenhænge.

I: I projektet har I også valgt at have særligt fokus på billedsamtale. Hvordan kan I som kunstmuseum være med til at kvalificere lærernes arbejde med det element i billedkunstundervisningen? 

JB: Som museum har vi et stort genstandsfelt, som vi har erfaring med at bruge gennem mange år, og som undervisningsafdeling har vi især erfaring med at skulle skabe en så varieret samtale som muligt om gestandsfeltet, ofte i korte undervisningsforløb. Vi har fokus på alle de steder, elever bruger sprog om det, de gør og tænker i billedkunst; både om andres værker, deres egne værker og ikke mindst deres egen proces. Der er mulighed for dialog rigtig mange steder. Mulighederne omformulerer vi til nogle konkrete metoder. Det kan fx være et performativt greb på billedsamtalen, hvor eleverne gennem et iscenesat interview skal udtale sig om egne værker som enten kunstnere eller kunsteksperter. Det er vigtigt for os at vise både elever og lærere, at der findes forskellige sprog, vi kan anvende i forskellige sammenhænge, og at det er noget, vi kan skabe sammen og eksperimentere med i en kollektiv proces. På den måde kan billedsamtalen i bred forstand forhåbentligt være med til at give eleverne et større deltagelses- og mulighedsrum i undervisningen.

I: I projektet arbejder I med billedkunst som prøvefag. Hvad betyder det for samarbejdet med lærerne? 

JB: Hele projektet tager sit udgangspunkt i samtaler med billedkunstlærere, der har henvendt sig til os i forbindelse med, at billedkunst blev prøvefag. Her nævnte flere af dem, at det kan være svært at give eleverne et sprog for billedkunst, og det er en af grundene til, at vi har fokus på billedsamtale i projektet. Gennem vores fokus på billedsamtale kan vi fx vise lærerne, at også i en prøvesituation er der behov for et sprog, som eleverne kan bruge i forhold til at tale om processer og eksperimenter. Prøven har også betydning i den retning, at lærerne er engagerede i projektet på deres egen måde. Vi kan mærke, at de har noget på spil, og de udfordrer os med udgangspunkt i deres fagsyn, elevgruppe og rammerne om faget på deres skole.

Portræt Jane Bendix

Interviewet er oprindeligt bragt i Skoletjenestens årskatalog 2022-23. Læs årskataloget her.

Måske er du også interesseret i