Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Eksterne læringsmiljøer har været ramme om fællesskab for elever i hele landet

Af
Skoletjenesten
Gennem en særlig pulje fra Børne- og Undervisningsministeriet har Skoletjenesten uddelt 860.000 kr. til gratis trivselsforløb i eksterne læringsmiljøer fordelt over hele landet. Lærer og museum fremhæver de sanselige oplevelser og elevernes samarbejde.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Elever samarbejder udendørs

I alt 12.574 grundskoleelever fordelt på 553 klasser har siden efteråret 2021 deltaget i gratis trivselsforløb hos 46 eksterne læringsmiljøer fordelt over hele landet. De sidste forløb blev grundet corona-nedlukninger gennemført i sommeren 2022.

De 46 steder fordeler sig på 8 eksterne læringsmiljøer i Region Syddanmark, 7 i Region Midtjylland, 4 i Region Nordjylland, 8 i Region Sjælland og 19 i Region Hovedstaden.

Midlerne til de mange gratis trivselsforløb kommer fra en særlig statslig pulje til styrket trivsel i tiden efter corona, som Skoletjenesten har uddelt for Børne- og Undervisningsministeriet.

Skoletjenesten modtog over 130 ansøgninger til puljemidlerne, og i udvælgelsen lagde vi især vægt på kriterier om samarbejde, fællesskab og forløb, hvor eleverne er aktive medproducenter i sanselige og eksperimenterende aktiviteter. Vi lagde også vægt på at opnå en tematisk og geografisk spredning blandt de eksterne læringsmiljøer, der modtog støtte, og på et mål om at nå så mange børn og unge som muligt.

Sanser og samarbejde i Stenaldercenteret

Et af de forløb, der modtog puljestøtte var `Sammen i stenalderen´, der foregår på Stenaldercenter Ertebølle under Vesthimmerland Museum. I forløbet kom eleverne helt tæt på historien gennem sanselige oplevelser og samarbejdsøvelser, fortæller Dortea Brøsted, der er lærer og bibliotekar på Ørebroskolen i Fjerritslev:

”Eleverne fremhævede oplevelsen af at "røre" historien ved selv at skyde med bue og forsøge at trække et "byttedyr". Det var en helt særlig samarbejdsøvelse at sejle sammen i den store stammebåd, og som lærer oplevede jeg, at eleverne fik nogle andre udfordringer på Stenaldercenteret, end dem vi kan arbejde med på skolen.”

Stenaldercenter Ertebølle er opbygget som et oplevelseslandskab med vægt på sanselige oplevelser og udfordrende aktiviteter. I et trivselsperspektiv giver det nogle særlige muligheder for at arbejde fysisk og fællesskabsstyrkende i stedets undervisning, forklarer undervisningsansvarlig på Vesthimmerlands Museum, Kim Callesen:

”I oplevelseslandskabet arbejder vi bevidst med fysiske og fællesskabsstyrkende aktiviteter. Eleverne bliver helt fysisk ”tvunget” til at gøre ting parvis, i små grupper eller større grupper. Kun på den måde kan de løse forskellige opgaver som fx at flytte en tung sten, sejle stammebåd eller måle højde. Vi prioriterer aktiviteter og forløb, der understøtter elevernes mestring, forundring og dialog.”

Styrker trivsel nu og i fremtiden

Formuleringen af puljens særlige trivselskriterier bygger på Skoletjenestens mangeårige arbejde med at udvikle undervisning og samarbejde med eksterne læringsmiljøer i hele landet. I forbindelse med udbuddet blev kriterierne målrettet en situation med corona, men på samme tid peger de på noget af det særlige ved undervisning i eksterne læringsmiljøer, forklarer leder i Skoletjenesten, Claus Poulsen:

”På tværs af de mange trivselsforløb blev det tydeligt, hvordan eksterne læringsmiljøer inden for både kunst, kultur og natur kan understøtte elevernes samarbejde, fællesskab, oplevelser og undersøgelser. Det har stor værdi i sig selv, men også i forhold til de aktuelle trivselsudfordringer, vi står over for som samfund.”

Det var en helt særlig samarbejdsøvelse at sejle sammen i den store stammebåd, og som lærer oplevede jeg, at eleverne fik nogle andre udfordringer på Stenaldercenteret, end dem vi kan arbejde med på skolen.
Dortea Brøsted
Lærer på Ørebroskolen
I oplevelseslandskabet arbejder vi bevidst med fysiske og fællesskabsstyrkende aktiviteter. Vi prioriterer aktiviteter og forløb, der understøtter elevernes mestring, forundring og dialog.
Kim Callesen
Undervisningsansvarlig på Vesthimmerlands Museum
På tværs af de mange trivselsforløb blev det tydeligt, hvordan eksterne læringsmiljøer inden for både kunst, kultur og natur kan understøtte elevernes samarbejde, fællesskab, oplevelser og undersøgelser. Det har stor værdi i sig selv, men også i forhold til de aktuelle trivselsudfordringer, vi står over for som samfund.
Claus Poulsen
Leder af Skoletjenesten

Kontakt

Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil

Måske er du også interesseret i