Om nyheden

Type
Presse
Udgivet
Copied!

Evaluering: Arkiver kan styrke læreres historiedidaktiske kompetencer

Af
Skoletjenesten
Hvordan kan arkiver understøtte historielæreres kompetenceudvikling? Det har en ny evaluering af det landsdækkende udviklingsprojekt `Arkivet i den åbne skole´ fra Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer undersøgt. Ifølge lærerne er forløb sammen med deres elever og muligheden for fælles faglig refleksion på arkiverne særlig vigtigt.
Type
Presse
Udgivet
Copied!


Arkivers vigtige bidrag til arbejdet med kilder

Formålet med projektet `Arkivet i den åbne skole´ var kompetenceudvikling af historielærere i brug af kilder i det lokale arkiv. Omdrejningspunktet har derfor været lærernes arbejde med lokale og autentiske kilder på tre stadsarkiver. 

I den forbindelse fremhæver de deltagende lærere i evalueringen tre forhold som særligt betydningsfulde for en engagerende og nærværende historieundervisning; de sanselige og kreative tilgange til kilderne, kildernes lokale og konkrete karakter, og at arkiverne bidrog med udvælgelser af relevante kilder og inspiration til simple veje til kildearbejdet.

Udvikling med elever og refleksion med kollegaer

Evalueringen viser videre, at der ifølge lærerne var to elementer ved projektet, der var særligt betydningsfulde for deres kompetenceudvikling; at lærerne deltog sammen med deres elever og tid til historiedidaktisk refleksion.  

Når lærerne deltog sammen med deres elever på arkivet, blev lærernes oplevelse af elevernes faglige engagement og deltagelse særligt givende. Her brugte lærerne eleverne som vejviser til, hvad det er ved kildearbejde, som eleverne specifikt bliver optaget af og får udbytte af.  På den måde blev elevernes aktive deltagelse i undervisningsforløbet en værdifuld kilde til inspiration og forståelse for det faglige og pædagogiske arbejde. 

At lærerne skulle udvikle undervisningsforløb for deres elever i samarbejde med arkiverne og kollegaer bidrog desuden til vigtige fagdidaktiske refleksioner over undervisning gennem kilder. 

Se evalueringen her

Som evaluator hæfter jeg mig især ved, hvordan et så kortvarigt kursus, der er baseret på samskabelse af undervisning mellem lærere og arkiver, kan inspirere lærerne til nye og engagerende måder at arbejde med kilder.
Lise Sattrup
Ph.d. og pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

Arkivet i den åbne skole

Projektet `Arkivet i den åbne skole - mødet med historien´ blev gennemført i perioden 2021-2023 i Esbjerg, Frederiksberg, Kolding og Københavns kommuner. Ca. 100 historielærere deltog i kompetenceudviklingsforløb hos henholdsvis Kolding Stadsarkiv, Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Københavns Stads­arkiv. Projektet er finansieret af A. P. Møller Fondens Folkeskoledonation.

Evalueringen af projektet er baseret på observationer af undervisning, fokusgruppeinterviews med lærere og individuelle spørgeskemaer. 

Skoletjenestens evalueringer

Skoletjenesten laver evalueringer af undervisning i eksterne læringsmiljøer for en række forskellige kunder. Læs mere om det her.

Kontakt

Portræt af Lise Sattrup, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil
Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil

Måske er du også interesseret i