Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Lærende evaluering med Kolding Stadsarkiv

Af
Skoletjenesten
Skoletjenesten har givet Kolding Stadsarkiv sparring på design af evalueringen af kompetenceudviklingsprojektet `Arkivet i den åbne skole´.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

I foråret 2020 er Kolding Stadsarkiv sammen med Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Københavns Stadsarkiv i gang med at udarbejde en projektansøgning til “arkivet i den åbne skole”. Projektet arbejder undersøgende med kompetenceudvikling af historielærere i grundskolen gennem brug af arkivmateriale og arkiver som eksterne læringsmiljøer. Der skal laves en evaluering som en del af projektet, men hvordan skal den udformes, så den understøtter projektet bedst muligt?

Kolding Stadsarkiv inviterer Skoletjenesten ind i ansøgningsarbejdet for at få sparring på designet af evalueringen. Sammen kommer vi frem til, at det skal være en lærende evaluering. Det indebærer, at evaluator fungerer som en faglig dialog- og sparringspartner, der interagerer med praksis gennem hele evalueringsprocessen, og at evalueringspointer og -resultater anvendes til at reflektere over, justere og videreudvikle praksis både nu og her og på længere sigt.

I foråret 2021 får Kolding Stadsarkiv positivt svar på ansøgningen, og ved skoleårets begyndelse går projektet i gang med en pædagogisk udviklingskonsulent fra Skoletjenesten som evaluator. Der bliver udviklet et undersøgelsesdesign til observationer og analyser af praksis ud fra et pædagogisk fagligt fokus. Gennem en evalueringsproces med løbende dialog og sparring kommer evalueringen til at pege på nogle elementer og kvaliteter ved projektets undervisningspraksis, som kan diskuteres og betragtes på nye måder. På den måde kan selve evalueringen være med

til at forstyrre og udfordre nogle valg, overvejelser og antagelser på en kritisk, men nænsom måde. Projektet løber frem til sommeren 2024, hvor evalueringen også vil munde ud i et oplæg til praksisudvikling i form af refleksionsspørgsmål eller workshops og en kortere evalueringsrapport.

Vores valg af Skoletjenesten betød, at vi fik en erfaringsbaseret og kvalificeret sparring i forhold til evalueringsmetoder, der kan bidrage med brugbare indsigter i forhold til den åbne skole.
Lene Wul
Stadsarkivar, Kolding Stadsarkiv

LÆRENDE EVALUERINGER

Skoletjenesten udfører primært kvalitative evalueringer og undersøgelser, fordi det er vores erfaring, at kvalitative blikke på praksis bedst egner sig til at udvikle undervisning og pædagogiske aktiviteter generelt. Vi bruger udtrykket lærende evalueringer, fordi vi gerne vil betone, at en evaluering er noget, man lærer af, noget, der udvikler og forandrer praksis og personer. Når vi udfører lærende evalueringer, kommer vores baggrundsviden og pædagogiske faglighed til udtryk i udfærdigelsen af undersøgelsesdesignet, f.eks. i vurderingen af, hvilke spørgsmål det er relevant at stille. Det er også den, der sætter os i stand til at fungere som kritisk ven i rollen som evaluator. Derfor laver vi kun lærende evalueringer inden for vores eget vidensfelt.

Kolding Stadsarkiv

Kontakt

Portræt af Lise Sattrup, pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten

Lise Sattrup

Pædagogisk udviklingskonsulent
Tlf
23 45 87 06
Se profil

Måske er du også interesseret i