Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
4 min.
Copied!

Flere får adgang til viden, værktøjer og sparring

Af
Siska Rohr Harrebye
Som nationalt videncenter har Skoletjenesten en vigtig opgave med at understøtte de mange aktører i hele landet, der arbejder med undervisning på museer og i andre eksterne læringsmiljøer. Det seneste år har nye digitale satsninger banet vejen for, at mange flere kan bruge videncentret.
Type
Nyhed
Udgivet
Læsetid
4 min.
Copied!

I 2019-20 har den digitale kommunikation været en vej til at nå længere ud geografisk, aktivere nye læringsmiljøer og kommuner og komme tættere på praksis. I Skoletjenesten kan vi registrere en stigning i antallet af brugere på skoletjenesten.dk, stigning i antal eksterne læringsmiljøer og kommuner på portalen, flere abonnenter på vores nyhedsbreve og øget aktivitet og dialog på sociale platforme. Særligt LinkedIn har i det seneste år udviklet sig som et aktivt fagligt fællesskab for især kulturinstitutioner og undervisningssektoren på tværs af landet. Det største tiltag har været udviklingen af en ny portal som en hjørnesten i den digitale kommunikation.

Adgang til viden, værktøjer og sparring

Den 28. maj 2020 gik Skoletjenesten online med en ny national ressourceportal for alle, der arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer. Et digitalt univers med ressourcer i form af viden, værktøjer, sparring og arrangementer, der understøtter udvikling, kvalificering og organisering af undervisningen.

Ambitionen med den nye portal er, at endnu flere får adgang til videncentret og bruger de mange værktøjer i praksis, samt at vi som nationalt videncenter er med til at understøtte undervisningen i hele landet. Uanset hvor i landet man befinder sig, kan man nu finde og få del i den viden og de erfaringer, som Skoletjenesten i samarbejde med kulturinstitutioner og kommuner har opbygget gennem mange år.

Uanset hvor i landet man befinder sig, kan man nu få del i den viden og de erfaringer, som Skoletjenesten i samarbejde med kulturinstitutioner og kommuner har opbygget gennem mange år.
Skærm med billede af skoletjenesten.dk
Det nye skoletjenesten.dk blev lanceret samtidig med forårets genåbning af kulturinstitutionerne og var fra starten et samlested for nationale erfaringer og tiltag i en tid, hvor undervisningen i de eksterne læringsmiljøer var påvirket af corona-situationen.

Flere brugere og mere aktivitet

Det er det eksisterende site, skoletjenesten.dk, der nu er videreudviklet og fremover også understøtter kulturinstitutioner, kommuner og andre aktører i hele landet med viden, værktøjer, netværk og sparring. Skoletjenesten.dk rummer fortsat en samlet portal for undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer, hvor lærere og pædagoger kan søge blandt ca. 3000 tilbud til børn og unge i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser i hele landet.

De seneste to år er trafikken på skoletjenesten.dk steget med 48% målt på antal sessioner. Udover udvidelsen af sitet, skal stigningen ses i sammenhæng med de mange nye læringsmiljøer og nye kommuner, der genererer aktivitet som udbydere på sitet. Desuden trækker nye digitale tiltag brugere fra hele landet ind på sitet for at læse nyheder, finde værktøjer, tilmelde arrangementer osv.

Graf over eksterne læringsmiljøer. I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.
Diagram: Skoletjenesten bliver løbende kontaktet af eksterne læringsmiljøer fra hele landet, som ønsker at formidle deres undervisningstilbud på skoletjenesten.dk. I skoleåret 2019-20 er 29 nye læringsmiljøer blevet en del af den store undervisningsportal, som nu tæller 554 eksterne læringsmiljøer, som lærere og pædagoger kan bruge i undervisningen. Som diagrammet viser, er hovedstadsområdet stadig bedst repræsenteret men stadig flere kommuner og læringsmiljøer i det vestlige Danmark kommer med, i takt med at vi udvider vores nationale aktiviteter.
Graf over abonnenter på nyhedsbrevet. I pdf'en, som der linkes til under billedet, kan du læse en længere beskrivelse.
Diagram: I foråret 2020 blev det eksisterende nyhedsbrev fra Nationalt netværk af skoletjenester videreudviklet og relanceret som et tematiseret nyhedsbrev med 10 udgivelser om året. Nyhedsbrevet trækker abonnenter fra hele landet og har godt fat i det vestlige Danmark med 52% af læserne. Eksterne læringsmiljøer er den markant største modtagergruppe med 69% af læserne, men også kommuner, aktører i uddannelsessektoren, fonde og andre aktører abonnerer på nyhederne.
De seneste temaer har handlet om undervisning i corona-tiden, dagtilbud og digitale værktøjer til åben skole.

Kommuner vælger skoletjenesten.dk som åben skole-portal

Stadig flere kommuner bruger skoletjenesten.dk, når de skal formidle undervisningen i kommunens mange forskellige eksterne læringsmiljøer. De får deres eget kommunesite, som henvender sig direkte til kommunens lærere og pædagoger. Løsningen er gratis for kommunerne, og Skoletjenesten ønsker på denne måde at understøtte, at børn og unge i hele landet får gavn af undervisningen i de eksterne læringsmiljøer. I 2019-20 har Skoletjenesten indgået aftale med fem nye kommuner og har dermed ved afslutningen af skoleåret 2019-20 samarbejde med 22 kommuner fordelt over hele landet.

Skoletjenesten.dk

På den nye portal kan man finde viden og erfaringer formidlet i forskellige formater og kurateret i temaer, alt efter om man søger inspiration inden for pædagogiske metoder, brugerinddragelse, planlægning af undervisningen, samarbejde og partnerskaber, vuggestuer og børnehaver eller evaluering. Ved skoleårets udgang rummede portalen 12 artikler, 22 guides, ni kortlægninger, seks modeller, syv publikationer, to podcasts og to film.

Artiklen er oprindeligt udgivet i Skoletjenestens årsberetning for 2019-20. 

Kontakt

Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil

Måske er du også interesseret i