Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Guide til det gode samarbejde

Læs guiden til det gode samarbejde og få inspiration til, hvordan du selv som eksternt læringsmiljø indgår samarbejde med skoler.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Denne samarbejdsguide er blevet til som en del af den særlige indsats med folkeskolereformen i Skoletjenesten. Skoletjenesten har i den forbindelse indsamlet de erfaringer, undervisningsansvarlige på Skoletjenestens 20 afdelinger har gjort sig med samarbejder med skoler, og samlet dem i denne guide for at gøre det lettere for eksterne læringsmiljøer at indgå i samarbejder med skoler.

Ikke to samarbejder er ens, og derfor findes der ikke én model eller skabelon, man kan tilrettelægge samarbejder efter. Denne guide er derfor en samling af gode råd og inspiration til at planlægge og gennemføre de forskellige stadier af et samarbejde, så samarbejdet kan skabe mest mulig værdi for det eksterne læringsmiljø, for de øvrige involverede samarbejdsparter og ikke mindst for eleverne.

I guiden finder du følgende to typer tekstbokse:

  • Gode råd - Disse tekstbokse indeholder lister med gode råd og spørgsmål til refleksion over egen praksis.
  • Inspiration - Disse tekstbokse indeholder lister, du kan plukke fra. Udvælg de elementer, du synes, giver mening i forhold til dit samarbejde. 

Målgruppe

Denne guide er udviklet til ansatte på eksterne læringsmiljøer, men kan også give inspiration til fx skoleledere, lærere, kommunalt ansatte og andre personer, der er involveret i samarbejder med eksterne læringsmiljøer.

Vil du læse mere?

Nationalt netværk af skoletjenester har udgivet kortlægningen “Samarbejder og partnerskaber mellem skoler, kommuner, kulturinstitutioner og eksterne

læringsmiljøer”, der blandt andet beskriver udbytter og udfordringer med samarbejder mellem skoler og eksterne læringsmiljøer.

Kontakt

Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil

Måske er du også interesseret i