Om nyheden

Type
Artikel
Udgivet
Copied!

Hvad vil du opnå med besøget?

Undervisningen i et eksternt læringsmiljø kan bruges på forskellig vis. Hvornår du lægger besøget, og hvordan det skal bruges, har betydning for, hvordan det spiller sammen med undervisningsforløbet i klassen. Her videregives erfaringer fra lærere i hele landet, der er indsamlet gennem interviews.
Type
Artikel
Udgivet
Copied!

Som lærer kan der være forskellige grunde til at udvælge og bruge et særligt tilbud. Ved at være bevidst om, hvordan det placeres og bruges i det samlede undervisningsforløb for klassen, kan elevernes udbytte målrettes, og du kan som lærer tilpasse brugen af eksterne læringsmiljøer ud fra de aktuelle behov. I denne artikel præsenteres tre overordnede måder at bruge et undervisningstilbud på.Et fundament for undervisningen

Undersøgelsen viser, at lærere bruger besøget i et eksternt læringsmiljø til at skabe et fundament for den efterfølgende undervisning på skolen. Her anvendes undervisningen i det eksterne læringsmiljø f.eks. til at give eleverne praktiske erfaringer eller til at præsentere eleverne for specialiseret viden, læreren bygger videre på efterfølgende. Det kan f.eks. være, når du ønsker at introducere eleverne for faglige begreber i billedanalyse i dansk eller billedkunst, give et indblik i kildearbejde i historie på det lokale arkiv eller som inspiration og øjenåbner til undersøgelser i naturen.Anderledes metoder og tilgange

En anden mulighed er, at undervisningstilbuddet bruges som et understøttende supplement undervejs i lærerens planlagte forløb. Her indgår undervisningstilbuddet typisk, fordi det tilbyder anderledes pædagogiske metoder eller tilgange, der kan åbne indholdet i forløbet for eleverne på anderledes måder, end der er mulighed for i undervisningen på skolen.

Undersøgelsen viser, at lærere bruger besøget i et eksternt læringsmiljø til at skabe et fundament for den efterfølgende undervisning på skolen.

Det kan f.eks. være et undervisningsforløb i samfundsfag, hvor du som lærer ønsker, at eleverne prøver at være aktører i politiske dilemmaer, hvor deres aktive stillingtagen er omdrejningspunktet. Det kan også være, at undervisningen tilrettelægges og udvikles i et tæt samarbejde med det eksterne læringsmiljø i et længerevarende forløb, hvor eleverne er aktive medskabere af forløbets indhold og form.

En lærer formulerer det således: ”Hensigten med, at eleverne deltog i undervisningstilbuddet undervejs i undervisningsforløbet, var, at de skulle erfare, hvordan forskellige historiske begivenheder føltes på egen krop.”Understøtte særlige mål

For det tredje kan hensigten med at benytte undervisningstilbud fra eksterne læringsmiljøer være at tilføre undervisningen noget meget specifikt, der f.eks. tilgodeser konkrete læringsmål i fag, obligatoriske emner eller tværgående temaer. Det kan f.eks. være en videnskabelig beskrivelse i naturfag, at analysere og vurdere et designobjekt i håndværk og design, eller at eleven arbejder som kreativ producent i en filmproduktion.

Artiklen er inspireret af undersøgelsen Faglig integration af eksterne læringsmiljøers undervisningstilbud i skolernes undervisningsforløb – En kvalitativ undersøgelse af nationale erfaringer foretaget af Nationalt netværk af skoletjenester i 2018.

Kontakt

Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Se profil

Måske er du også interesseret i