Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Nye filmstudier giver plads til fordybelse

Af
Sofie Prip
Skoletjenesten FILM-X har siden 2002 udbudt undervisningstilbud, hvor børn kan opleve den kreative og skabende proces det er at arbejde med filmproduktion. Nu har studierne fået en tiltrængt ombygning og opdatering, som giver endnu bedre mulighed for fordybelse i filmproduktionen.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Når du besøger Cinemateket i København og bevæger dig ind i FILM-X studierne med din skoleklasse eller børnehavestue er det overordnede koncept det samme: Børnene skal producere deres egne film og vil blive ført gennem en filmproduktion fra de indledende overvejelser om fortælleteknikker til selve optagelsen og klipningen af deres egen film. Men derudover er stort set alt skiftet ud. Det fortæller Kari Eggert Rysgaard fra Skoletjenesten FILM-X:

”Det er faktisk alt, der er udskiftet. Produktionsplatformen er blevet mere lig, det børnene er vant til at arbejde med, teknikken er blevet opdateret, så der er flere muligheder i både optage og klippeprocessen. Der kan f.eks. arbejdes mere med kameravinkler, sceneskift og de nye baggrundsfilm giver mulighed for større variation i både genrer og æstetiske universer. Klipningen foregår i software mange elever kender, så de kan sætte deres erfaringer bedre i spil. Og så er de fysiske kulisser i vores studier også blevet renoverede.”

Rum til fordybelse og koncentration

Årsagen til den store ombygning skal blandt andet findes i den hurtige teknologiske udvikling, som har fundet sted siden studierne i sin tid åbnede op for undervisning. De børn der besøger FILM-X i dag forventer simpelthen mere af en professionel filmproduktion, end de gjorde for 17 år siden i 2002.

”Med ombygningen holder vi fast i, at vi er et sted, hvor børnene kan højne niveauet for deres filmproduktion og komme i dybden med overvejelser om filmiske virkemidler og den æstetiske del af en filmproduktion," siger Kari.

Vi tilbyder filmfaglige forløb, og vi vil gerne bevare vores position som et autentisk læringsrum, der kan mere end skolerne og børnene selv kan med deres telefoner.
Kari Eggert Rysgaard
Skoletjenesten, FILM-X

Men det handler ikke bare om teknik. Der ligger også pædagogiske overvejelser bag de fysiske ændringer i studierne, som skal gøre børnenes oplevelse hos FILM-X mere homogen.

”Vi har flyttet klipperummene ind i optagestudierne, så børnene ikke skal bevæge sig fra ét rum til et andet for at komme til en ny del af produktionen. Det betyder helt praktisk at børnene ikke kommer til at forstyrre hinandens arbejde, og det skaber mere plads til fordybelse og koncentration,” siger Kari.

Book næste års forløb

Ombygningen i FILM-X giver også nye muligheder for de undervisningstilbud, der udbydes. Blandt andet vil rammerne fremover blive afprøvet i flere længerevarende forløb for de ældre klassetrin. Derudover kan børnene med de nye baggrundsfilm nu også give sig i kast med science fiction-genren.

”Som genre kan den rigtig meget samfundsmæssigt. Næste skoleår bliver der for eksempel mulighed for at booke et forløb med fokus på film om, hvor vi er på vej hen med vores klima, hvor vi også inddrager FN’s verdensmål,” siger Kari.

Derudover har FILM-X også været en tur gennem Det Danske Filminstituts filmarkiv, og har fundet gamle filmklip til baggrundsfilmene, så børnene har mulighed for at lave historiske film. De nye undervisningstilbud til næste skoleår kan bookes allerede nu, og du finder tilbuddene her.

Se også undervisningsmaterialet på Filmcentralen.

I filmen får du et smugkig ind i de nye FILM-X-studier.

Skoletjenesten FILM-X

Skoletjenesten FILM-X er en del af Det Danske Filminstitut (DFI) og ligger i Cinemateket i København. 

Siden 2002 har Skoletjenesten FILM-X tilbudt undervisningstilbud til daginstitutioner og grundskoler og har omkring 6.500 brugere om året. 

Se alle undervisningstilbud fra Skoletjenesten FILM-X her

Kontakt

Måske er du også interesseret i