Om Skoletjenesten
  • Marlene Kram Skoletjenesten undervisningstilbud
    Vil du vide mere om undervisningsfilmene på Nationalmuseet, kan du kontakte Marlene Kramm, marlene.kramm@natmus.dk, tlf. 41 20 60 51.

    Undervisningsfilmene er et samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet og Skoletjenesten. Produktionen af de fire undervisningsfilm er blevet muliggjort med støtte fra Jellingprojektet.

Nye undervisningsfilm om vikingernes Jelling

Nu kan man gå på opdagelse i vikingernes Jelling og Nationalmuseets udstillinger hjemme i klasseværelset. Sjove, lærerige og lettilgængelige film giver en ny indgang til historieundervisningen.
Af
Marlene Kramm, undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten Nationalmuseet og Jacob Nyborg, museumsinspektør, Nationalmuseet

Fire små undervisningsfilm giver nu mulighed for at arbejde med Jellingkomplekset ud fra temaerne: trosskiftet, runer og runestenvikingerne og historiebrug samt de historiske spor

Troskiftet Skoletjenesten undervisningstilbud   Runer og runesten Skoletjenesten undervisningstilbud  Vikingerne og Historiebrug Skoletjenesten undervisningstilbud  De historiske spor Skoletjenesten undervisningstilbud          

”Hvad synes du, man kan bruge historie til? Hvad skulle der til, for at du skiftede tro? Hvad ville du gerne huskes for om 1.000 år, og hvordan ville du sikre dig, at din historie blev hørt?” Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller eleverne i de fire film. Dialogen er et bærende element i museumsundervisningen på Nationalmuseet, og da vi ikke kan have en dialog med eleverne igennem filmen, slutter alle film derfor med et åbent spørgsmål, som læreren kan tage op i klassen. Det afsluttende spørgsmål skal ligeledes sikre, at eleverne kan perspektivere temaerne til deres egen livsverden.

I 2013 kunne Nationalmuseet lancere undervisningsfilmen Trosskifte – da vikingerne blev kristne, og i juni 2016 havde vi fornøjelsen af at præsentere tre nye undervisningsfilm, der med udgangspunkt i Jellingkomplekset belyser forskellige aspekter af vikingetiden. Læringsmaterialet er udviklet til 3.-6. klasse, og kan anvendes i skolen som en ressource i historieundervisningen.

Ønsket er at kanalisere det gode møde med museets genstande, engagerede undervisere, pædagogiske metoder og videnskabelige tilgange ud i et digitalt alternativ til det fysiske besøg, da der kan være mange hindringer i vejen for sådan et.

Forskning og formidling
I perioden 2009-2014 er der gravet og forsket i monumentområdet i Jelling i forbindelse med Jellingprojektet. Jellingprojektet er et stort forsknings- og formidlingsprojekt, som tager udgangspunkt i Jellingmonumenterne. Igennem projektet er forskerne nået frem til nye erkendelser, der har kastet lys over komplekset, men også har rejst nye spørgsmål. Det har været anledning til, at netop Jellingkomplekset er udgangspunktet for filmene. Samtidig er netop Jellingstenen et af kanonpunkterne i historiefaget.

Historietimen og flipped learning
Vi vil gerne gøre det nemt for lærerne at inddrage undervisningsmaterialet i deres praksis, hvorfor vi har valgt at arbejde med et overskueligt og genkendeligt format. Den grydeklare undervisningspakke indeholder således fire film med tilhørende elevopgaver og læringsmål. Læringsmålene gør det let at overskue, hvordan materialet kan knytte an til kompetencemål fra historie. Filmene giver også de historielærere, der ikke er linjefagsuddannede, mulighed for at perspektivere Jellingstenen som kanonpunkt.

Filmene giver endvidere mulighed for at arbejde med flipped learning i historiefaget. Flipped learning vender den traditionelle skoleundervisning på hovedet i forhold til lektier og timer. I stedet for at blive præsenteret for et læreroplæg i timerne, kan eleverne se filmene derhjemme, og så bruge tiden i klassen til aktiv- og samarbejdsbaseret læring. Eleverne kan se filmene lige så mange gange, de har behov for derhjemme og herefter arbejde med elevopgaverne i timerne.

Film i undervisningen – bliver de brugt?
Trosskiftet – da vikingerne blev kristne blev offentliggjort på YouTube den 25. sep. 2013 og har nu været afspillet mere end 8000 gange. For at øge kendskabet til filmen, blev der indgået en aftale med forlaget Clio Online, som har lagt filmen op i deres digitale læringsunivers, og har suppleret filmen med en lærervejledning med elevopgaver. For at måle effekten af dette samarbejde har vi anvendt en funktion i YouTube, der giver mulighed for at studere seernes adfærd via en analysefunktion. 50 procent af seerne har opsøgt filmen fra en ekstern hjemmeside. Ud af disse 50 procent kommer 51 procent fra Clio Online, og 37 procent via Nationalmuseets hjemmeside for undervisningsmaterialer. Samarbejdet med Clio Online har således haft den ønskede effekt, og derfor regner vi også med, at de nye undervisningsfilm skal figurere på Historiefaget.

Som en del af udviklingsprocessen har vi talt med elever og lærere. Det har både haft indflydelse på filmenes længde, valget af værter og filmenes klipning. Filmene er mellem 5-12 minutter lange, da det viste sig, at den første film på fem et halvt minut mod forventning var for kort. Blandt værterne kan man både finde skuespillere, eksperter i form af museumsundervisere og en 12-årig piges fortællerstemme. På sigt ville det være interessant at finde ud af, hvordan disse forskellige formater, vi har udviklet ud fra brugerkommentarer, i sidste ende bliver modtaget på skolerne.