Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Samarbejde og salinitetsmålinger

Af
Skoletjenesten
Efter flere års aflysninger på grund af corona har udskolingselever for første gang i år været til fællesfaglig prøve i naturfag. Læs her om erfaringer fra et netop afsluttet samarbejde mellem Kirkebjerg Skole og Naturcenter Amager Strand om at udvikle fællesfaglige forløb til naturfag.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Elever på NCAS

Gruppen af ottende klasses-elever er iført grønne waders og orange redningsveste, og alle har blikket rettet mod vandoverfladen. Ved hjælp af såkaldte salinitetsmålere undersøger de i fællesskab saltindholdet i havvandet ved Amager Strand. Eleverne går energisk og hjemmevant til opgaven, de vender løbende naturfaglige begreber med deres lærer og efterspørger specifikke redskaber til opfølgende undersøgelser.

Eleverne er på besøg på Naturcenter Amager Strand som led i et fireårigt pilotprojekt og samarbejde mellem naturcenteret og Kirkebjerg Skole i Vanløse. Det længerevarende partnerskab har som formål at udvikle fællesfaglige forløb til naturfag i udskolingen. Forløbene foregår på Naturcenter Amager Strand og tager udgangspunkt i problemstillinger, der knytter sig til den nære natur på og omkring stranden. Undervejs i forløbene bliver eleverne guidet af deres naturfagslærer og af to af naturcenterets undervisere.

Som en udløber af samarbejdet er det blevet aftalt, at eleverne efterfølgende må henvende sig til Naturcenter Amager Strand med opfølgende spørgsmål, og at de må besøge naturcenteret på egen hånd og lave undersøgelser, som de kan tage med til sommerens fællesfaglige prøve i naturfag.

Forbesøg ude på skolen har stor betydning

Det længerevarende samarbejde har gjort det muligt at indlede alle forløb med et forbesøg på skolen, og for naturfagslærer på Kirkebjerg Skole, Maiken Gagnér Saadi har det længe været et ønske i forhold til at bruge eksterne læringsmiljøer i undervisningen:

”Noget af det, som jeg tidligere har savnet i forbindelse med besøg i eksterne læringsmiljøer, er den fælles indflyvning. Gennem Naturcenterets forbesøg hos os på skolen har vi sammen kunnet spore os ind på temaer og fokusområder for de fællesfaglige forløb, og eleverne får et helt andet afsæt at planlægge deres feltarbejde ud fra. Derudover har vi flere skrøbelige elever, som generelt har brug for at vide, hvad der venter dem, og at få besøg af en person fra naturcenteret i deres trygge miljø har haft stor betydning for dem.”

Undervisnings- og udviklingsansvarlig Pernille Haugaard Jensen fra Naturcenter Amager Strand forklarer, at samarbejdet også har gjort det muligt løbende at skære forbesøgene til i forhold den samlede klasse og de enkelte elever. Foruden de indledende forbesøg fremhæver hun også det særlige indblik i elevernes `slutprodukter´, som samarbejdet med Kirkebjerg Skole har givet hende:

Jeg har fået mulighed for at se elevernes fremlæggelser og udstillinger ude på skolen på baggrund af det, de har arbejdet med hos os. Sådan et slutprodukt ser jeg normalt aldrig, og gennem mine spørgsmål til eleverne og deres produkter blev det tydeligt, hvor meget vi kan løfte og rykke gennem sådan et samarbejde.”

Inspiration til undersøgelser i undervisningen

Undersøgelser i lokalområdet er et af de tre kriterier for de fællesfaglige fokusområder, som er beskrevet i læseplanerne for naturfagene, og kernen i samarbejdet har derfor også været elevernes arbejde med autentiske lokale problemstillinger på og omkring Amager Strand. For Maiken Gagnér Saadi har samarbejdet givet mod på og konkret inspiration til at arbejde undersøgelsesbaseret på nye måder:

”Jeg har fået en masse konkrete erfaringer med at lave undersøgelser i havet, og jeg har også fået mod på at lave nogle mere omfattende og praksisnære undersøgelser i min egen undervisning. De virkelighedsnære problemstillinger, som vi arbejder med på Naturcenteret, motiverer eleverne og giver dem en oplevelse af mening og medbestemmelse. Det vil jeg prøve at skabe i nogle andre sammenhænge også.”

Maiken Gagnér Saadi oplever også, at det længerevarende samarbejde giver mulighed for en øget grad af specialisering i det undersøgende arbejde:

”Forløbet får en helt anden grad af specialisering sammenlignet med, hvis jeg tog eleverne med ud til et ”færdiglavet” undervisningsforløb i et eksternt læringsmiljø. Den specialisering tager jeg udgangspunkt i, når jeg samler op på forløbet efterfølgende. Så kobler jeg feltarbejdet med den viden vi har i forvejen og evt. ny faglig viden.”

Opdateret viden om skolen

Foruden det fælles udviklingsarbejde giver samarbejdet også Naturcenter Amager Strand vigtig viden om den skoleverden, som de udvikler og udbyder undervisning til. Pernille Haugaard Jensen forklarer:

”Det er rigtigt vigtigt, at vi som eksternt læringsmiljø ikke lukker os omkring os selv, men inddrager lærerne og tager udgangspunkt i deres virkelighed. Vi skal udvikle sammen med lærerne, hvis vi vil have fingeren på pulsen, og partnerskaber er en let måde for os at få viden om skolen på.”

Med samarbejdsprojektet afslutning er Maiken og Pernille enige om, at der ligger en stor udfordring i at gå fra det omfattende pilotforløb til en eventuel bredere implementering for andre faglærere og skoler. For Pernille har samarbejdet, indblikket i skoleverdenen og den tætte sparring med Maiken givet vigtig inspiration til kommunikationen med faglærere i naturfag både generelt og i forhold til til de fællesfaglige prøver, forklarer hun.

Fællesfaglig NCAS

Mere inspiration til arbejdet med fællesfaglige forløb i eksterne læringsmiljøer

Hør mere om udviklingssamarbejdet mellem Kirkebjerg Skole og Naturcenter Amager Strand i Skoletjenestens podcast om fællesfaglige forløb i eksterne læringsmiljøer.

Her fortæller Maiken og Pernille mere om deres samarbejde og går i dialog med pædagogisk udviklingskonsulent Lars Volf Jensen om, hvordan eksterne læringsmiljøer kan udbyde fællesfaglige forløb, der kan indgå i skolernes naturfagsundervisning.

Hør podcasten her

Kontakt

Pernille Haugaard Jensen Skoletjenesten

Pernille Haugaard Jensen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Naturcenter Amager Strand
Tlf
21 69 32 15
Se profil
Thomas Ziegler Jensen Skoletjenesten undervisningstilbud

Thomas Ziegler Larsen

Leder af Naturcenter Amager Strand
Tlf
30 59 55 76
Se profil

Måske er du også interesseret i