Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Skoletjenestenetværk Midtjylland åbner for tilmeldinger

Af
Skoletjenesten
Skoletjenestenetværk Midtjylland er en mulighed for at møde fagfæller og få inspiration til at videreudvikle og kvalificere undervisning i eksterne læringsmiljøer på tværs af regionen.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!
Gl Estrup Skoletjenesten

Skoletjenestenetværk Midtjylland er for alle, der arbejder med undervisning i et eksternt læringsmiljø i Region Midtjylland.

Netværket holder fire årlige møder på skift hos en deltager i et eksternt læringsmiljø. På møderne skal deltagerne bl.a. afprøve undervisningscases, diskutere relevante pædagogiske/didaktiske temaer og drøfte ny viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer.

Ifølge netværkets to tovholdere Helle Ingerslev Kristensen og Thue Fast Jensen, der begge er Skoletjenestens regionale koordinatorer i Midtjylland, giver netværket mulighed for inspiration, sparring og udvikling på tværs af regionens institutioner:

Med netværket vil vi gerne understøtte videndeling og samarbejde på tværs af de mange forskellige kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer i Region Midtjylland. Netværket skal danne ramme om ny viden og kollegial sparring om undervisningspraksis.
Helle Ingerslev Kristensen
Regional koordinator, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
Målet med netværket er at skabe en platform for udvikling af eksterne læringsmiljøer til gavn og glæde for børn og unge i dagtilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser i hele Region Midtjylland.
Thue Fast Jensen
Regional koordinator, PPL, Silkeborg Kommune

Netværket mødes første gang d. 12. oktober.

Læs mere om netværket og tilmelding her.

Skoletjenestenetværket i Region Midtjylland er organiseret af Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer og faciliteres af Helle Ingerslev Kristensen fra Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Thue Fast Jensen fra PPL, Silkeborg Kommune. Deltagerne vil løbende få del i den viden og de konkrete værktøjer, der udvikles i videncenteret, samt invitationer til nationale arrangementer i Skoletjenesten.

Måske er du også interesseret i