Om nyheden

Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Temadage i en større sammenhæng

Af
Jakob Haahr-Pedersen
Skoletjenestens temadage foregår som oftest på kulturinstitutioner, og de kan derfor inddrage udstillinger, eksperter og lokale cases fra praksis. Her fortæller to kulturinstitutioner om at lægge hus til temadage og om at arbejde med dem på tværs af fagligheder og med afsæt i andre arrangementer.
Type
Nyhed
Udgivet
Copied!

Temadag i Kolding

 

Fra studiegruppe til temadag

I oktober 2022 afholdte Skoletjenesten en temadag om didaktik i eksterne læringsmiljøer på Nicolai Scene i Kolding. Temadagen blev planlagt og faciliteret af Skoletjenestens ene regionale koordinator i Region Syddanmark, Kamma Poulsen-Hansen, der er ansat som undervisnings- og udviklingsansvarlig på Kolding Stadsarkiv.

Temadagen tog udgangspunkt i en lokal studiegruppe med samme emne. Ifølge Kamma Poulsen-Hansen giver studiegruppen som format et dybt indblik i andres lokale didaktiske praksis og overvejelser, og det kunne oplagt bringes i spil i forbindelse med temadagen, forklarer hun:

Jeg kunne se, at to af deltagerne i studiegruppen havde nogle indsigter og refleksioner, som andre kunne få glæde af. Så helt konkret kom to af temadagens oplægsholderne fra studiegruppen, og jeg kunne udpege hvilken del af deres praksis, som jeg gerne ville have, de fokuserede på, på temadagen.”

Inspireret af studiegruppens arbejdsform og erfaringer var det også vigtigt for Kamma Poulsen-Hansen, at temadagen om didaktisk design løbende gav mulighed for fælles faglig refleksion blandt deltagerne. De enkelte refleksionsøvelser trak tråde direkte tilbage studiegruppen, fortæller Kamma Poulsen-Hansen:

De spørgsmål, som deltagerne blev bedt om at reflektere over undervejs på temadagen, udsprang af de dialoger og temaer, som jeg har kunnet trække ud af vores studiegruppemøder, og særligt diskussionen om fagligheder og genstandsfelter, tog udgangspunkt i studiegruppen.”

Temadag med bidrag fra museets forskellige fagligheder

Her i februar lægger Vikingeskibsmuseet i Roskilde hus til Skoletjenestens temadag om tværfaglighed i eksterne læringsmiljøer. En af temadagens arrangører er undervisnings- og udviklingsansvarlig, Kathrine Noes Sørensen, og til et af dagens faglige oplæg har hun inviteret to af sine kollegaer; en museumsinspektør og lederen af museets bådeværft og bådesamling med, af en særlig grund:

”I vores oplæg har jeg inviteret en håndværker og en akademiker med. Både for at give et dybt indblik i den eksperimentalarkæologiske metode, der gennemsyrer hele museets praksis, men også for at lade oplægget repræsentere vores tværfaglige samarbejde.”

På temadagen kan deltagerne også være med i tre forskellige praksisworkshops om tværfaglighed, hvor den ene handler om Vikingeskibsmuseets arbejde med en undersøgelsesbaseret undervisning. Gennem netop workshopformatet får museet mulighed for at invitere andre praktikere ind i deres udviklingsrum og have en vigtig kritisk dialog om både styrker og udfordringer i udviklingsarbejdet, forklarer Kathrine Noes Sørensen.

Se alle Skoletjenestens temadage her.

Måske er du også interesseret i