Herregården Odden

Besøg Odden

Indblik i den store J.F. Willumsen-samling.

Et besøg på Odden kan indgå i forbindelse med projektarbejde eller emneuge i fagene dansk, historie eller billedkunst.

Oddens skiftende ejere og skæbne som herregårdsgods gennem over fem hundrede år er på samme tid et stykke af Vendsyssels historie og af Danmarkshistorien. Med Odden som eksempel kan man belyse udviklinger fra adel over borgerskab til bondestand i Danmark gennem 500 år.

Odden rummer i dag den store J.F. Willumsen-samling. Gennem mange hundrede forarbejder kan man følge hans værkers tilblivelse inden for maleri, tegning, skulptur, keramik og grafik. Samlingen spænder fra hans barnetegninger til de sidste arbejder mere end firs år senere. Hans grundige forberedelse og tilgang til maleri og tegning kan tjene som inspiration i billedkunstundervisningen.

Odden har ikke ansat fagligt personale, men adskillige frivillige med undervisningserfaring medvirker gerne ved besøg eller forberedelse hertil. Ring på tlf. 98 97 52 02, eller send en e-mail til museum@jfwillumsenodden.dk, så kontakter vi jer.

Besøg er gratis for alle under 16 år.

Besøg Odden

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Historie - Historiebrug
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie
Læringsmål:
Flere forskellige læringsmål kan opstilles afhængigt af klassetrin og fag.