Bestyrelse og direktørkreds

Skoletjenestens bestyrelse er det øverste styringsorgan.

Bestyrelsen består af Borgmester for Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune (forperson), forperson for Undervisningsudvalget i Frederiksberg Kommune samt en repræsentant for KKR i hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland. I bestyrelsens møder deltager endvidere Skoletjenestens direktørkreds. Bestyrelsen fastsætter rammen om Skoletjenestens virke i form af blandt andet vedtægter, økonomi og udviklingsplaner.

Oversigt over valgte/udpegede repræsentanter:

 

Bestyrelse 2022-25

 

Jakob Næsager (forperson for bestyrelsen) borgmester, Børne- og ungdomsudvalget, Københavns Kommune.

Ruben Kidde, forperson for Undervisningsudvalget, Frederiksberg Kommune.

Esat Sentürk, 1. viceborgmester, Høje Tåstrup Kommune/KKR Hovedstaden

Regine Hjort Hovmøller, medlem af familie- og uddannelsesudvalget, Solrød Kommune/KKR Sjælland.

 

I bestyrelsens møder deltager (uden stemmeret):


Tobias Børner Stax, administrerende direktør, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Birgitte Lund Flansmose, centerchef, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Marie Bilde, kontorchef, Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK), Børne- og Undervisningsministeriet

Lise Stidsen Vandahl, børne- og ungedirektør, Frederiksberg Kommune

Jan Dehn, velfærds- og kulturdirektør, Hørsholm Kommune/ BKF Hovedstaden

Kim Christoffersen Dawartz, kultur-, fritid- og borgercenterchef, Næstved Kommune / BKF Sjælland

Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, Designmuseum Danmark (billedkunst/æstetiske fag)

Linda Nørgaard Andersen, vicedirektør, Arbejdermuseet (kulturhistoriske fag)

Peter C. Kjærgaard, Museumsdirektør, Statens Naturhistoriske Museum (naturvidenskabelige fag)

Marie Damsgaard Andersen, konstitueret leder af Skoletjenesten (sekretær for bestyrelsen)

 

Direktørkreds

Skoletjenestens Direktørkreds består af repræsentanter, der deltager i bestyrelsens møder:

Birgitte Lund Flansmose, centerchef, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

Marie Bilde, kontorchef, Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK), Børne- og Undervisningsministeriet

Lise Stidsen Vandahl, børne- og ungedirektør, Frederiksberg Kommune

Jan Dehn, velfærds- og kulturdirektør, Hørsholm Kommune/ BKF Hovedstaden

Kim Christoffersen Dawartz, kultur-, fritid- og borgercenterchef, Næstved Kommune / BKF Sjælland

Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, Designmuseum Danmark (billedkunst/æstetiske fag)

Marie Damsgaard Andersen, konstitueret leder af Skoletjenesten (sekretær for bestyrelsen)

 

Senest opdateret 06-03-2024