Skoletjenesten Kolding

Før, nu, fremtid – Christiansfeld

Eleverne tages med på en byvandring, hvor eleverne selv deltager aktivt. Her åbnes det nære byrum op og foldes ud. De opdager, hvordan de i deres helt nære lokalområde kan møde historien.

Tag eleverne med på en byvandring i Christiansfeld, og hør om Brødremenighedens og byens spændende historie. Byvandringen tilpasses klassetrin.

Eleverne tages med på en byvandring, hvor eleverne selv deltager aktivt. Her åbnes det nære byrum op og foldes ud. De opdager, hvordan de i deres helt nære lokalområde kan møde historien.

Undervisningsforløbet starter med, at eleverne introduceres til arkiv og museum, og vi taler med dem om, hvordan man kan se lokalhistorien i landskabet og byrummet. Byvandringen består af en række stop ved steder eller bygninger, hvor der foldes en fortælling om lokalhistorien ud ved hjælp af fotos. Undervejs deltager eleverne aktivt, når de skal lede efter bygninger, følge med i vandringen på deres eget kort, lave frottage med oliekridt og tegne colour diary. Formålet er at vække elevernes fornemmelse for lokalhistorien, som den fremtræder i bybilledet. 

Byvandring for grundskolen. Stop ved Brødrehusets gård
Byvandring for grundskolen. Stop ved Brødrehusets gård.
Foto

Christiansfeld Centret

©

Christiansfeld Centret

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For andre er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie
Læringsmål:
- Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.

- Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet.

- Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer.

- Eleven har viden om kildekritiske begreber.