Anemonen

Forumteater for 2.-3. klasse

Af Mia Møller, scenekunstlærer Anemonen, forumteaterskuespiller og fortæller.

Børnenes dilemmaer og konfliktsituationer flytter ind i en fiktion med en opdigtet skole, så det ikke længere handler direkte om de involverede børn, men om nogle genkendelige situationer på en skole i en opdigtet by. Sammen med forumteaterskuespilleren vil nogle af børnene spille med, mens resten af klassen observerer. Efter scenen vil vi spørge, hvad de lagde mærke til i situationen, hvilke tanker en af personerne kan tænke, og hvordan man ellers kunne gøre, hvis man stod i sådan en situation. Her kan de andre elever udskifte en spiller, og situationen afprøves igen med en ny tilgang. Undervejs i processen øver eleverne sig i at løse situationer ved at gå i dialog med hinanden og tage hinandens perspektiv. Processen øver børns empati, samarbejde og forståelse for forskellige reaktioner hos forskellige mennesker. Fremadrettet kan klassen tale ind i den opdigtede skole med opdigtede børn, når de skal øve sig i at løse genkendelige konflikter. Når klassen og læreren er blevet fortrolige med at løse opdigtede konflikter, kan forumteateret bruges til at arbejde med de hverdagskonflikter, som eleverne oplever i deres skoleliv.

Forberedelse: Læreren sender/fortæller om klassens genkendelige situationer til forumteaterskuespilleren forud for workshoppen, og situationerne indtænkes i en fiktionsramme.

Efterbehandling: I slutningen af workshoppen tegnes karaktererne og farvelægges til senere brug, når man skal tale om den opdigtede skole med de genkendelige dilemmaer. Læreren skaber rum, hvor eleverne selv skal finde på konflikter/dilemmaer, som de præsenterede fiktionspersoner kan opleve fremadrettet. Ofte vil eleverne tale ind i noget, de selv har oplevet, kan genkende eller kunne forestille sig ske blandt børn på deres alder. Inden nummer to workshop taler lærer og forumteaterskuepiller om nye situationer på den opdigtede skole, der kan bruges i den næste workshop.

Forumteater

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
6000 kr.
Yderligere priser:
kr. 6.000 (ved flere klasser på årgangen kontakt miam@anemonen for at høre om rabatordning)
Max deltagere:
27 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Drama - Dramaanalyse
Fag:
Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling
Læringsmål:
Krop og drama: Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme. Eleven har viden om enkelt kropssprog. Eleven kan deltage i rollelege og rollespil. Eleven har viden om dramatiske roller.

Se alle tilbud fra: