Tekstilmuseet

Har du rød tråd i maskinen?

Bind, bæredygtighed og kropslighed. Et undervisningsforløb med fokus på den private side af kvinderne, da de fik arbejde i tekstilindustrien i 1950'erne.

Brugte kvinderne hygiejnebind, hvis ja, hvordan så de ud? Og fik de en lavere løn, når de havde deres menstruation? Begge emner, som forløbet kommer ind på. Den røde tråd er bindets historie, mens vi arbejder med emnerne kropslighed, bæredygtighed og ligestilling.

Formålet med undervisningsforløbet er at inspirere til læring om kropslighed, livsvilkår for kvinder og bæredygtighed. Dette med udgangspunkt i menstruation og bindets historie. Ønsket er at italesætte et emne, der igennem årtier blev gemt væk i både handling og sprog. Samtidig at skabe et rum for en fremtidig dialog, hvor mænd og kvinder taler åbent og med hinanden om emnet. 

Igennem opdagelse, dialog og øvelser vil vi udfordre eleverne og give dem mulighed for at diskutere normer og rettigheder for krop og køn i samfundsmæssigt perspektiv. 

Forløbet afvikles i Tekstilmuseets fantastiske omgivelser, hvor de gamle fabrikshaller bringer industrialiseringen helt tæt på. Lukker vi øjnene her, kan vi bruge fortiden til at forstå os selv i nutiden. Kan vi med udgangspunkt heri komme med bud på en bæredygtig løsning til fremtidens bind?

Ung mand der kigger på bind.
Elevernes egne ord om menstruation.
Foto

Stine Lykke

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Køn, krop og seksualitet
Fag:
Historie, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
Normer og rettigheder for krop og køn i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.
Kronologi og livsvilkår.