Skoletjenesten Kolding

Heltene fra De Slesvigske Krige (Kolding)

Forløbet er udviklet i samarbejde med Skoletjenesten ved Museerne i Fredericia og er særlig målrettet lejrskoler.

Forløbet er opdelt i moduler, som alle belyser De Slesvigske Krige, personer, som i eftertiden blev til helte, og de konkrete steder, hvor slagene fandt sted i henholdsvis Fredericia og Kolding.

Kolding havde en helt central placering i de slesvigske krige, som er skelsættende begivenheder i Danmarkshistorien. Det betyder, at de store fortællinger om slagene og deres helte har afsat spor i byen – både i form af fysiske mindesmærker og i form af fortællinger om dem, der kæmpede her. I dette forløb skal eleverne med udgangspunkt i arkivets og museets samlinger undersøge, hvad en historisk helt er, og hvordan eftertiden er med til at skabe og farve forståelsen af, hvad der faktisk skete.

Forløbet består af to moduler, som kan vælges til efter ønske og behov.

Modul 1: Byvandring, hvor eleverne reflekterer over de heltebilleder og mindesmærker, krigen har efterladt. På byvandringen undersøger eleverne de konkrete spor efter krigene i form af steder og mindesmærker, som sætter byen, personerne og krigene i scene. 

Turen er et oplæg til modul 2, men kan også stå alene.

Modul 2: Undersøgelse af fortællinger om krigene og personerne, som var en del af dem. Eleverne skal selv have de hvide handsker på og undersøge, hvad man kan finde i arkivets samlinger om krigenes personligheder, og på den baggrund diskutere, hvad kilderne kan lære os om skabelsen af de historiske helte.

Det samlede forløb varer 3 klokketimer.

For tilbuddets Fredericia-moduler se her: Heltene fra De Slesvigske Krige - Fredericia 

Løjtnant Castenskjolds udfald mod de tyske skanser, som efterfølgende gav ham status som en af de store helte i Slaget ved Kolding.
Løjtnant Castenskjolds udfald mod de tyske skanser. Kampene gjorde i eftertiden Castenskjold til en af de helt store helte fra Slaget ved Kolding.
Foto

Maleri af Otto Bache - Foto/Kolding Stadsarkiv

©

Maleri af Otto Bache - Foto/Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie
Læringsmål:
Eleven kan undersøge fortællinger om fortiden.
Eleven kan indgå i samtaler om egen og andres brug af fortiden.