Nordsøen Oceanarium

Med og uden tænder NYHED

En rundvisning med fingern' i sagern'.

Dette er en tur rundt i udstillingerne, hvor eleverne i dialogform præsenteres for forskellige havdyr med og uden tænder – fra muslinger og søanemoner over fisk til de største hajer og hvaler. Eleverne er på de forskellige stop aktive gennem undersøgelse af og berøring med levende dyr, udstoppede dyr og effekter fra døde dyr.

Sildehajhoved og havtaskehoved

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
75 min.
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Tilbuddet er gratis for skoler i Hjørring Kommune. Andre skoler betaler 900 kr. pr. forløb + 55 kr. pr. elev i entré.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Eleverne kan undersøge levende havdyr og har viden om, hvordan de skal håndtere dem.

Eleverne har viden om og kan fortælle om de berørte havdyrs levevis og opbygning.