Vikingeskibsmuseet 2023

Årsberetning Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet 2023
Grafer viser antal underviste børn og unge på Vikingeskibsmuseet 2023

De store linjer i Skoletjenestearbejdet

Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet har arbejdet med både driftsmæssige udviklingsinitiativer samt pædagogiske indsatser, herunder det pædagogiske laboratorium. De pædagogiske indsatser vil imidlertid blive udfoldet yderligere i næste afsnit. I år har teamet bag Skoletjenesten fået både koordineret og konsolideret nogle af de driftsmæssige opgaver, der har en fælles snitflade med teamet for publikumsaktiviteter. Fokus har været på at få udviklet standarder og instrukser, der således skal spare og optimere arbejdsgange både for og mellem de to teams. Dette er gjort ved arbejdsområder som f.eks. vagtplanlægning og ugentlig kommunikation med undervisere samt formidlere. Dertil er der blevet skabt et overblik over lager, remedier og genstande, der bliver brugt af begge teams. Således har de mere driftsorienterede indsatser skabt rum for kvalitetssikring, grundig oplæring samt pædagogisk udviklingstiltag, herunder afdelingens pædagogiske laboratorium.

Årets pædagogiske udvikling fordeler sig over et hovedinitiativ og nogle indsatser, som har været af mindre karakter. Sidstnævnte har været med til at skabe rammen for videreudvikling, der vil fortsætte og udfoldes yderligere i 2024.

Pædagogisk laboratorium: Undersøgelsesbaseret undervisning 2023 blev året, hvor arbejdet med den undersøgelsesbaserede undervisning blev afrundet. Dette betyder, at der har været et intensivt udviklingsarbejde, der bygger på inddragelse af både undervisere, andre museale personalegrupper samt flere mellemtrinsklasser. Arbejdet tager afsæt i desk-research, interview af fagspecialister samt test af undervisningsforløb. Udviklingsarbejdet udmunder i flere forskellige videnprodukter. Et af videnprodukterne er en model over den undersøgelsesbaserede undervisningsmetode. Modellen skal både forklare, men også fungere anvendelsesorienteret for fagfolk, der allerede eller gerne vil arbejde med undervisningsformen i en kulturhistorisk kontekst. Modellen vil endelig blive færdig i begyndelsen af 2024. Herudover er den undersøgelsesbaserede undervisning også rammen for videreudvikling af museets pædagogiske profil og undervisning. Det munder blandt andet ud i en ny undervisningsbeskrivelse, der således også kan virke som inspiration for andre eksterne læringsmiljøer. Dette bliver ligeledes færdiggjort i begyndelsen af 2024. Fremtidens Vikingeskibsmuseum, kursus i håndværk og design samt nyt undervisningslokale

I det forgangne år blev Skoletjenesten også inddraget i arbejdet med det kommende Vikingeskibsmuseum. Dette arbejde vil blive videreført og konsolideret i det kommende års pædagogiske laboratorium.

I året der gik fik vi ligeledes indgået i et samarbejde med Margretheskolen i Roskilde samt Roskilde Kommune. Samarbejdet skal munde ud i et kursus i håndværk og design målrettet mellemtrinnet og senere udskoling. Kurset følger bygningen af den nye rekonstruktion af Skuldelev 5. I kurset ønsker vi at gøre os erfaringer med undervisning inden for ressourceforbrug- og bevidsthed i vikingetiden i relation til nutidens bæredygtighedsbegreb. Slutteligt er der i det sidste halve år af 2023 blevet arbejdet på etableringen af et nyt undervisnings- og formidlingslokale. Her er fokus på at konsolidere læringsteoretiske- og formidlingsfaglige tilgange, der skal munde ud i et lokale, hvor undersøgelser og nysgerrighed på mennesket i vikingetiden sættes i centrum. Lokalet vil blive færdiggjort i medio 2024 og skal finde sin anvendelse til både undervisningsforløb og -aktiviteter samt ferieaktiviteter og til benyttelse af frie børnefamilier.

Kontakt:

Portræt af Kathrine Noes Sørensen

Kathrine Noes Sørensen

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Vikingeskibsmuseet
Tlf
46 30 02 54
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Vikingeskibsmuseet

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Vikingeskibsmuseets tidligere årsberetninger?