Ringsted Museum og Arkiv

Ringsted Museum og Arkiv

Vores sted

Museum Vestsjælland er en fusion mellem lokalmuseerne i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Historiens Hus i Ringsted samt Sydvestsjællands Museum. Skoletjenesten dækker således et bredt geografisk område på Vestsjælland.

Museets udstillinger rummer Vestsjællands fantastiske historie fra oldtiden og middelalderens storhedstid over 1800-tallets blomstrende kulturliv og landbrugssamfund til nedslag i nutidige temaer og skiftende særudstillinger.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Undervisningen på Museum Vestsjælland tager afsæt i lokalområdernes historie og knytter dem an til centrale dele af Danmarkshistorien. Med afsæt i museets genstandsfelt arbejder vi flerfagligt med læring med inddragelse af fag som historie, kristendomskundskab, natur/teknologi, billedkunst og samfundsfag.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Med afsæt i elevernes forforståelse ønsker vi via dialog, værkstedsforløb og hands-on aktiviteter at understøtte udviklingen af elevernes historiske bevidsthed.

Ved at arbejde med Vestsjællands historie ud fra forskellige vinkler vil vi gerne udfordre og supplere elevernes forestillingsverden, og herved understøtte deres evne til at reflektere og argumentere.

Undervisningsforløbene er aldersdifferentierede og tilpasset Fælles Mål.

Ringsted Museum og Arkiv Skoletjenesten undervisningstilbud

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

22 91 67 97

Kontakt:

Marlene Reinholdt Kramm
41 37 92 53