Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

Vores sted

På Sønderborg Slot finder du Museum Sønderjyllands afdeling for Sønderjyllands historie og kulturhistorie, dvs. dels den politiske og nationale historie fra 1500-tallet til i dag, dels historien om kulturmøde og kulturstrømninger i grænselandet.

Siden 2007 har vi løbende været i gang med en fornyelse af de permanente udstillinger. Der findes derfor på nuværende tidspunkt nye udstillinger om Christian 2., Den Cumberlandske Samling, Den sønderjyske Kunstnergave, hertugerne af Slesvig og Holsten, Treårskrigen 1848-1851, Sønderjylland under tysk styre 1864-1920, sønderjyderne i 1. Verdenskrig og Folkeafstemninger og Genforening 1920. I øjeblikket arbejdes der intenst på nye udstillinger om Sønderjyllands historie i perioden 1920-2019. De forventes at åbne ultimo 2019, og vil bl.a. fortælle om årene efter Genforeningen, besættelsestiden og tiden fra 1945-2019 herunder også historien om de nationale mindretal, kulturmøder og nationale symboler og erindringssteder.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Undervisningsforløb på Sønderborg Slot tager altid udgangspunkt i vores udstillinger og de historiebærende genstande. Det er ved hjælp af disse vi gennem løbende dialogbaseret undervisning bearbejder og gennemgår de forhold der er relevante for forløbets emne.

Er der mulighed for det vil eleverne også gennem forskellige aktiviteter blive inddraget i undervisningsforløbene.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

På Sønderborg Slot danner en solid forskning grundlaget for alle vore undervisningsforløb. Det er målet med vores undervisningstilbud, at eleverne får kendskab til de grundlæggende forhold om det valgte emne samtidig med at de præsenteres for de bagvedliggende forskningsmæssige resultater. Vi vil gerne være et anderledes supplement til historiebogen.

Museum Sønderjylland Sønderborg Slot Skoletjenesten undervisningstilbud
Sønderborg Slot, set fra Sundeved
© Museum Sønderjyland

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

65 37 07 73

Kontakt:

Arne Reggelsen
65 37 07 73
Yderligere information:

Pris for undervisning: Se under de enkelte undervisningsforløb

For grundskoler og ungdomsuddannelser er entréen gratis.