Christiansborg Slot

Absalon – kirke, korstog og kildekritik

Absalon var en af de mest indflydelsesrige skikkelser i dansk middelalder. Det nære forhold til Kong Valdemar betød, at samarbejdet mellem stat og kirke for alvor blev styrket og formede middelaldersamfundets magtforhold.

I dette undervisningsforløb kommer eleverne tæt på Absalon i autentiske rammer. De oplever blandt andet eftertidens fremstilling af Absalon og mærker historiens vingesus i ruinerne under Christiansborg Slot, hvor Absalons borg fra 1167 gemmer sig. Eleverne arbejder med Absalon som både kirkelig og politisk skikkelse og øves i at forholde sig til den historiske fremstilling af Absalon i et kildekritisk perspektiv, da både Saxo og nutidens anvendelse af Absalon diskuteres.
Absalon højbroplads

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
700 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie
Læringsmål:
- Forløbet giver eleverne kompetencer i at perspektivere historiske fortællinger i tid og rum.

- Forløber giver eleverne kompetencer til at opnå viden om kildekritik, historiebrug og historiebevidsthed.

- Forløbet understøtter kanonpunktet ”Absalon” og giver eleverne mulighed for at bruge kanonpunktet til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse.