Arbejdermuseet

Barn i gamle dage

Hvordan var det mon at være et arbejderbarn i København for 120 år siden? Hvordan lugtede der? Hvilke lyde kunne man høre? Legede man? Og hvad lavede man til hverdag – og til fest?

I forløbet møder børnene Marie på 5 år og Kristian på 7 år samt deres mor, far og lillebror. Det er Kristians fødselsdag, men inden den kan fejres, skal vi prøve at være med Marie og Kristian på arbejde, i skole, hos købmanden og hjælpe til hjemme hos mor og lillebror. Pædagogerne inddrages aktivt i formidlingen gennem små øvelser.

Forløbet er tilrettelagt ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, og forløbets aktiviteter understøtter særligt punkterne om dannelse, leg, læring og børnefællesskaber.

"Det er vores første besøg og jeg er positivt overrasket over, hvor godt det har været og underviseren var god til at inddrage børnene." 

Pædagog på besøg med storegruppen.

Der er afsat 10 gratis for Åben Dagtilbud i Københavns Kommune. Først til mølle.

Før- og eftermateriale

 

Børnene får et brev, som introducerer besøget,. På museet får I eftermaterialer med hjem til brug i klassen. 

Arbejdermuseet
Barn i gamle dage
Foto

ABA/Katrine Bælum

©

Arbejdermuseet

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
650 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0.
Kompetenceområde:
Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling
Fag:
Dansk
Læringsmål:
Kompetenceområde:
Engagement og fællesskab: Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

Omsat læringsmål:
Eleverne lærer om sig selv og deres plads i historien gennem leg, sanselige aktiviteter og fællesskabsøvelser.

Se alle tilbud fra: