Bülows Makerspace

Bliv klædt på til projektforløb med fremtidens teknologier

Bülows MakerSpace er et kreativt, højteknologisk prototypeværksted, der giver unik mulighed for at undervise elever i designtænkning, digital fabrikation samt øve kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde og kompleks problemløsning. Centrale kompetencer i det 21. århundrede.

I Bülows Makerspace har vi de nyeste digitale teknologier, såsom 3D-print, lasercut og vinylskærer; teknologier, som jeres elever kan bruge til deres projektopgave, når de skal fremstille et produkt. Derfor har vi udviklet et undervisningsforløb, hvor eleverne får erfaring med vores teknologier. 

“Bliv klædt på til projektforløb” er en undervisningsdag i Bülows Makerspace, hvor jeres elever vil komme til at stifte bekendtskab med og afprøve vores teknologier med det formål at kunne bruge dem til projektforløb. Eleverne får "hands on"-erfaring med vores digitale teknologier og skal blandt andet 3D-printe Pacman-figurer og lasercutte ét af FN's 17 verdensmål. Der vil også være tid til, at eleverne kan sidde med deres egne projekter.

Undervisningsforløbet tager 3 timer, og man kan vælge start kl. 08.00, 09.00, 10.00 eller 11.00. Det er vores læringskonsulenter, som står for undervisningen i de digitale teknologier. Underviseren, som kommer med klassen, har til opgave at hjælpe til i undervisningen og har det pædagogiske ansvar for eleverne. 

Dagens forløb

Kl. 09:00: Velkommen til Makerspace – teknologierne præsenteres 

Kl. 09:10: Tinkercad & 3D-print:  3D-print din egen Pacman-figur

Kl. 10:20: Pause

Kl. 10.40: Insckape-opgave & lasercut: Lasercut verdensmålene

Kl. 11.50: Afslutning, oprydning og tak for i dag

 

Todelt forløb

"Bliv klædt på til projektforløb" kan være et todelt forløb, hvor eleverne først får kendskab til Bülows Makerspace og særligt vores teknologier, og herefter kan Makerspace bookes i projektugen. Makerspace kan bookes i et aftalt tidsrum, hvor eleverne har mulighed for at bruge vores teknologier (3D-print, laserskærer, vinylskærer eller virtual reality) til deres projekt.  

Folkeskoler kan frit booke Makerspace til forløb tirsdag til torsdag i tidsrummet 08:30-14:00. Booking foregår online ved at følge linket øverst i højre hjørne. 

Lasercutter, skæreplotter og 3D print

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Elevernes alsidige udvikling, Fysik/kemi - Kommunikation, Samfundsfag - Politik
Fag:
Biologi, Dansk, Engelsk, Fysik/kemi, Historie, Idræt, Matematik, Medier, Samfundsfag, Tysk
Læringsmål:
At eleverne bliver klædt på til at bruge teknologierne i Makerspace til deres projektopgave.

At eleverne bliver bekendt med Makerspaces teknologier.

At eleverne får kendskab til 3D-print og lasercut via hands on-opgaver.