Mariager Saltcenter

BLIV KLOG PÅ SALT – saltets egenskaber

Her arbejder børnene med saltets egenskaber, og de laver individuelle og fælles saltforsøg. Sydemesteren arbejder i Sydehytten, og her laver han sydesalt. Dette prøver børnene også. I saltminen vises FunRide Film om salt.

Undervisningen er tilrettelagt efter, hvor lang tid børnene kan holde sig koncentreret om besøget. Her er det vores erfaring, at 1,5 time er passende for denne aldersgruppe. Men har I andre ønsker, er det selvfølgelig muligt at tilrettelægge programmet derefter. 

Børnene opdeles i hold (max. 15 pr. hold) og kommer efter tur rundt i Mariager Saltcenter og oplever følgende stationer:  

- Bliv klog på salt – saltets kræfter                                                                                                      Her opnår børnene kendskab til saltets egenskaber, og vi anvender enkle beskrivelser til at italesætte, hvad vi ser, føler, smager og kan iagttage. Børnene arbejder med smag, opløselighed, opdrift, geologisk tid, og hvordan salt ser ud

- Sydehytte                                                                                                                                              I sydehytten fortæller sydemesteren om, hvad han laver i den store pande med saltvand, og hvor ilden knitrer under panden. Børnene kan også være med i arbejdet og får alle lidt sydesalt med hjem. 

- Saltmine med biograf                                                                                                                            Med elevatoren tager I turen ned i saltminen og en helt anden verden. Her kan I opleve, hvordan en gammel polsk saltmine så ud for over 100 år siden. I saltminen finder I biografen, hvor der vises FunRide Film om salt.            

Man er velkommen til at spise medbragt mad på 1. sal ved de opstillede borde. Ønsker I at få et godt skoletilbud på frokost i vores café, så kontakt da venligst Café Salt på tlf. 30346730, gerne senest en uge inden besøget.

Børn smager på salt.
Børn smager på salt.
Foto

Canva 2023

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
50 kr.
Yderligere priser:
Entre pr. barn kr. 50,-. Pris pr. undervisning kr. 450,- (ca. 15 børn pr. undervisning). Ved 2 eller flere undervisninger er prisen pr. undervisning kr. 400,-. Gratis for institutioner fra Mariagerfjord Kommune.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Natur, udeliv og science
Læringsmål:
Barnet kan genkende salt.
Barnet kan undersøge sanser.
Barnet kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne eller andres spørgsmål.
Barnet kan udføre enkle undersøgelser ved brug af enkelt udstyr.
Barnet kan fortælle om egne erfaringer og resultater.