Holbæk Museum

Danmark besat - en modstandsmand og hans familie

Inde i familien Jacobsens arbejderlejlighed finder man stadig spor efter far Alfreds modstandskamp og resten af familiens livsvilkår under besættelsen. Lejligheden på Holbæk Museum står som under krigen og eleverne kommer helt tæt på hverdagen.

Forløbet kan både afvikles på museet og online.

Alfred Jacobsens aktive engagement i modstandsbevægelsen og DKP, giver eleverne et indblik i balancen mellem hverdagsliv og modstandskamp, og skaber grundlag for dialog og diskussion om modstandsbevægelsens formål og virke i Vestsjælland, og om hvilke konsekvenser det fik, hvis man valgte at stå imod besættelsesmagten med livet som indsats.

Online

Formidleren mødes med eleverne direkte fra udstillingen på Holbæk Museum. Vi kommer helt tæt på kilderne, og eleverne skal bruge deres observationsevne, når formidleren panorer igennem udstillingerne. Kan de f.eks. få øje på et godt skjulested til illegale blade?

På museet

Sammen besøger vi familien Jacobsens lejlighed samt udstillingen MOD, og undersøger hvordan livet formede sig under besættelsen. Eleverne får kildenære opgaver der præsenterer dem for modstandskampens dilemmaer. Igennem dialogisk undervisning tager de stilling til hverdagens udfordringer som modstandsmand. 

Besættelsen
Familien Jacobsen
Foto

Museum Vestsjælland

©

Museum Vestsjælland

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Dansk, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet har til hensigt at:
- Give eleverne viden om, hvilke konsekvenser 1930'ernes økonomisk krise havde for danskernes hverdagsliv
- Give eleverne viden om, hvordan 2. verdenskrig indvirkede på hverdagslivet i Danmark
- Understøtte elevernes forståelse af aktivt medborgerskab i en historisk og nutidig kontekst
- Understøtte elevernes evne til at formulere og argumentere for deres egne holdninger