Museum Nordsjælland

En skoledag for 100 år siden - Hillerød

Besøg den gamle skolestue på Hillerød Bymuseum. Eleverne skriver på tavle eller prøver den svære kunst at skrive med blæk.

Undervisningen foregår som et historisk værksted i den gamle skolestue på Hillerød Bymuseum i hjørnet af Slotsparken ti minutter fra Hillerød Station. Eleverne får lejlighed til at opleve historien med kroppen som for 100 år siden. Vi øver skråskrift på tavlen  ser på 100 år gammel skoleteknologi og rejser os, når vi bliver spurgt. Undervejs trækkes hele tiden tråde til elevernes hverdag og erfaringer i dag.

Forløbet består af en vekselvirkning mellem 
-    dialogbaseret undervisning, hvor børnenes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
-    at børnene får praktiske erfaringer med livet i skolen før i tiden. F.eks. prøver de at skrive med griffel på tavle eller skriver skråskrift med blæk, rejse sig, når man taler, neje og bukke osv.
-    fortællinger om skolen i Hillerød, skoleinstitutionens historie, perspektiveringer af fænomener som revselsesretten, kønsforskelle osv. med udgangspunkt i museumsgenstandene i lokalet og elevernes spørgsmål.

Skolestuen
Skolestuen
Foto

Charlotte Mortensen

©

Charlotte Mortensen

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
500 kr. Gratis
Yderligere priser:
Undervisningstilbuddet er gratis for Museum Nordsjællands hjemkommuner - Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Hørsholm. Øvrige skoler koster 500 kr. pr. klasse. Ring og hør vedr. mindre grupper, specialklasser, mm.
Max deltagere:
24 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Dansk, Historie
Læringsmål:
...